Przetarg 7582478 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555 B przez wieś Dołki,...

   
Analizuj Zamówienie 7582478 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-10
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555 B przez wieś Dołki, (gm. Turośń Kościelna) - ZP.2620.43.2020
Numer referencyjny: ZP.2620
.43.2020

I.  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 440 m:
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
Karczowanie drzew i krzewów
Roboty rozbiórkowe
Wykonanie ścianki szczelnej tymczasowej
Roboty ziemne
Sączki podłużne z tworzyw sztucznych w otulinie z geowłókniny
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
Wykonanie warstwy odsączającej i warstwy mrozoochronnej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i ścieralna
Humusowanie skarp z obsianiem
Umocnienie poboczy i chodnika kruszywem kruszywem CNR
Oznakowanie pionowe
Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych
Wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej
Przepust z rur HDPE o średnicy 60 cm
Przepust łukowo-kołowy z blach stalowych falistych B=1,62 m, H=1,10 m
Wykonanie murków czołowych
Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm
Wykonanie studzienek ściekowych
Regulacja pionowa zaworow wodociągowych
Przebudowa sieci wodociągowej
Umocnienie skarp elementami betonowymi, płyty typu EKO 90x60x10 cm


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540135305-N-2020 z dnia: 2020-07-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:30.
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:30.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139313-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-07-30, godzina: 10:30.
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina: 10:30.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540143382-N-2020 z dnia: 2020-08-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina: 10:30.
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-10, godzina: 10:30.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45232130, 45233120, 45233222, 45233290
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin