Zlecenie 7201354 - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi badawczej...

   
Zamówienie 7201354 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-02
przedmiot zlecenia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi badawczej pod tytułem: „Opracowanie rozwiązania technicznego powierzchniowego
systemu grzania/chłodzenia zintegrowanego ze ścianą modułową. Wykonanie badań parametrów eksploatacyjnych prototypowych ścian modułowych”, w następującym zakresie:
Zadanie 1.
Opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego powierzchniowego systemu grzania i chłodzenia zintegrowanego ze ścianą modułową
Zadanie 2.
Wykonanie badań parametrów eksploatacyjnych prototypowych ścian modułowych w zakresie wymiany ciepła i parametrów akustycznych Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usług w zakresie podwykonawstwa na wykonanie usługi badawczej pod tytułem:
Opracowanie rozwiązania technicznego powierzchniowego systemu grzania/chłodzenia zintegrowanego ze ścianą modułową. Wykonanie badań parametrów eksploatacyjnych prototypowych ścian modułowych”
w ramach przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie 6/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach w ramach POIR 2014-2020 Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac BR przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi badawczej pod tytułem: „Opracowanie rozwiązania technicznego powierzchniowego systemu grzania/chłodzenia zintegrowanego ze ścianą modułową. Opracowanie metody i stanowiska badawczego do weryfikacji parametrów eksploatacyjnych prototypowych ścian modułowych.”, w następującym zakresie:
Zadanie 1.
Opracowanie koncepcji rozwiązania technicznego powierzchniowego systemu grzania i chłodzenia zintegrowanego ze ścianą modułową.
Zadanie 2
Wykonanie badań parametrów eksploatacyjnych prototypowych ścian modułowych w zakresie wymiany ciepła i parametrów akustycznych. Wyniki badań muszą pozwalać na wiarygodną, ilościową ocenę prototypów ścian modułowych. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące badanych obiektów i wymaganego zakresu badań.
Szczegółowy zakres wymaganych prac został określony w załączniku Zapytanie ofertowe
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin