Zlecenie 7325203 - Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania...

   
Analizuj Zamówienie 7325203 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – kostki kamiennej, wykonan
ej zgodnie z normą EN 1342:2012 (PN-EN 1342:2013-05) Cel zamówienia Celem przeprowadzenia badań, o których mowa powyżej jest ustalenie, czy wskazany wyrób budowlany posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe. Przedmiot zamówienia W ramach realizacji przedmiotu umowy zadaniem Wykonawcy jest badanie następujących właściwości użytkowych wyrobu budowlanego - kostki kamiennej, objętego wspomnianą tam normą:
- siła zrywająca (wytrzymałość na zniszczenie) wyrażona jako, wytrzymałość na ściskanie,
- trwałość wytrzymałości na zerwanie, śliskości i odporności na poślizg, wyrażoną jako odporność na zamrażanie / odmrażanie: średnia wartość wytrzymałości na ściskanie przed i po 56 cyklach zamrażania / rozmrażania.

Badanie wyrobu budowlanego nastąpi według poniższego schematu :
a) protokolarne przyjęcie do badań próbki wyrobu budowlanego,
b) zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów do przeprowadzenia badania oraz wykonanie wszystkich pomiarów potrzebnych do wykonania badania,
c) sporządzenie sprawozdania przygotowanego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1337),
d) poinformowanie pisemnie Zamawiającego o możliwości odebrania próbki po badaniach lub jej pozostałości albo przekazanie stosownego oświadczenia w przypadku całkowitego zniszczenia próbki podczas badania.

Badanie próbki należy przeprowadzić stosując procedury i metody badawcze wynikające ze specyfikacji technicznej zastosowanej przez producenta badanego wyrobu budowlanego przy jego wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73111000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin