Zlecenie 7147318 - Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania...

   
Analizuj Zamówienie 7147318 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-08
przedmiot zlecenia
Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – kruszywa dolomitowego 0/3
1,5, wykonanego zgodnie z normą EN 13242:2002A1:2007.

Zamówienie stanowi realizację projektu „Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020 o numerze POIS.10.01.00-00-0700/19, w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Cel zamówienia Celem zamówienia jest ustalenie, czy wskazany wyrób budowlany posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe Przedmiot zamówienia Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – kruszywa dolomitowego 0/31,5, wykonanego zgodnie z normą EN 13242:2002A1:2007 (dalej - wyrób budowlany).

W ramach realizacji przedmiotu umowy zadaniem Wykonawcy jest badanie następujących właściwości użytkowych wyrobu budowlanego wskazanego powyżej, a objętego wspomnianą tam normą:
- kształt, wymiar i gęstość ziarn – uziarnienie
- kształt, wymiar i gęstość ziarn – gęstość ziarn
- odporność na rozdrabnianie/kruszenie – odporność na rozdrabnianie kruszyw grubych
- nasiąkliwość/podciąganie – nasiąkliwość
- odporność na ścieranie - odporność na ścieranie kruszyw grubych
- trwałość – mrozoodporność

Badanie wyrobu budowlanego nastąpi według poniższego schematu :
a) pobrania próbki wyrobu budowlanego
b) transport próbki wyrobu budowlanego do laboratorium
c) protokolarne przyjęcie do badań próbki wyrobu budowlanego,
d) zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów do przeprowadzenia badania oraz wykonanie wszystkich pomiarów potrzebnych do wykonania badania,
e) sporządzenie sprawozdania przygotowanego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1337),
f) poinformowanie Zamawiającego o możliwości odebrania próbki po badaniach lub jej pozostałości albo przekazanie stosownego oświadczenia w przypadku całkowitego zniszczenia próbki podczas badania.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73111000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin