Zlecenie 7569872 - Przedmiotem zamówienia jest badanie w komorze klimatycznej...

   
Zamówienie 7569872 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-03
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest badanie w komorze klimatycznej Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań w komorz
e klimatycznej na potrzeby projektu firmy Electreecity sp. z o.o.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w aktualnej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie komory klimatycznej w celu przeprowadzenia badań połączeń ogniw litowo-jonowych typu 18650. Połączenia ogniw zostaną wykonane w technologii ultrasonicznego montażu drutowego.
Komora powinna umożliwiać wykonanie testu niezawodności zgodnie z EN IEC 62660-2:2019.
Komora klimatyczna powinna umożliwiać przeprowadzenie testów próby umieszczonych w dostarczonym przez zamawiającego uchwycie o wielkości ok. 30x30x30 cm. W komorze badane zestawy połączeń będą poddane licząc po 30 cykli temperaturowych, gdzie: Tmin to -40°C lub temperatura minimalna określona przez producenta, Tmax to 85°C lub temperatura maksymalna określona przez producenta).
Okres wynajmu powinien obejmować czas wystarczający na przeprowadzenie w/w testów, czyli ok. 10 dni.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73111000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin