Zlecenie 7569873 - Przedmiotem zamówienia jest badanie w komorze wibracyjnej...

   
Zamówienie 7569873 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-03
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest badanie w komorze wibracyjnej Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań w komorze
wibracyjnej na potrzeby projektu firmy Electreecity sp. z o.o.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w aktualnej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie komory wibracyjnej w celu przeprowadzenia badań połączeń ogniw litowo-jonowych typu 18650. Połączenia ogniw zostaną wykonane w technologii ultrasonicznego montażu drutowego.
Urządzenie powinno umożliwiać wykonanie testu niezawodności zgodnie z EN IEC 62660-2:2019 oraz PN-EN 60068-2-64.
Komora wibracyjna powinna umożliwiać przeprowadzenie testów próby umieszczonych w dostarczonym przez zamawiającego uchwycie o wielkości ok. 30x30x30 cm i całkowitej masie próby nie większej niż 7 500g.
Komora wibracyjna powinna poddana umożliwiać drganiom o następujących parametrach:
GRMS=27,8 m/s2.
Gęstość widmowa mocy drgań (PSD – ang. Power Spectral Density) powinna być zgodna z charakterystyką przedstawioną na poniższym rysunku (widok dostępny po pobraniu treści zapytania ofertowego - 2020 07 03 Komora wibracyjna.pdf)
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73111000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin