Zlecenie 7481622 - Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji...

   
Analizuj Zamówienie 7481622 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-14
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy co najmniej 24,80 kWp usytuowanej na dachu budynku
znajdującego się w Międzyzdrojach

Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym obejmuje:
1. wykonanie robót budowlanych, polegających na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem do sieci energetycznej,
2. uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej,
3. przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej.

W celu prawidłowego oszacowania wartości Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:

1) Panele fotowoltaiczne
a. panel monokrystaliczne o mocy min. 310 Wp;
b. ilość zamontowanych paneli min. 80 szt.;
c. minimum 30 letnia gwarancja na liniowy spadek mocy – 80% mocy po 30 latach;
d. minimum 20 lat gwarancji na produkt wraz z oświadczeniem producenta o poniesieniu kosztów obsługi gwarancji(transport; wymiana modułów);
e. zastosowane panele fotowoltaiczne powinny zapewnić uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle słonecznym, jak również w świetle rozproszonym, a ich minimalna sprawność nie powinna być mniejsza niż 19,5 %;
f. współczynnik wypełnienia modułu FF, nie mniejszy niż 80%;
2) Inwertery
a. inwerter fotowoltaiczny – dostosowany do zakładanych parametrów instalacji;
b. urządzenia muszą być wyposażone w moduł komunikacyjny WIFI;
c. wymagane jest, aby do monitoringu produkcji energii elektrycznej z instalacji była przygotowana aplikacja na smartfony;
d. wymagana jest gwarancja producenta na co najmniej 10 lat;
3) System montażowy
a. wymagany system montażowy wykonany z elementów nierdzewnych;
b. wymagana gwarancja na produkt co najmniej 10 lat;
c. system montażowy powinien być dostosowany do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o nachyleniu 10%.
4) Dodatkowe warunki:
a. minimalny wymagalny okres na całość wykonanych robót wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego i uruchomienia produkcji energii;
b. Wymagany czas podjęcia działań serwisu(od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego drogą mailową) nie dłuższy niż 48 godzin.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert o rozwiązaniach równoważnych, tj. istnieje możliwość złożenia oferty na mniejszą liczbę sztuk paneli jednak o większej mocy nominalnej, tak aby osiągnąć moc znamionową nie przekraczającą 50kW.

Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Brak spełnienia wymagań technicznych przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty;

Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby zgodne z Prawem Budowlanym. Cel zamówienia Celem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy co najmniej
24,80 kWp usytuowanej na dachu budynku znajdującego się w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy 19 , na działce nr 218/8, obręb Międzyzdroje. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy co najmniej
24,80 kWp usytuowanej na dachu budynku znajdującego się w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy 19 , na działce nr 218/8, obręb Międzyzdroje.
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 45000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin