Zlecenie 7325107 - Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 pakietów licencji...

   
Analizuj Zamówienie 7325107 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 pakietów licencji komercyjnej programu obliczeniowego dla Politechniki Gdańskiej ul. G. N
arutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy 3 pakietów licencji komercyjnej programu obliczeniowego dla Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620.
Oprogramowanie będzie wykorzystywane przy realizacji projektu „ Rozwój technologii otrzymania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 pakietów licencji komercyjnej programu obliczeniowego dla Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2. Dostawca ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia/oprogramowanie spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.
Zamawiający wymaga dostarczenia zamawianego oprogramowania w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48460000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin