Zlecenie 7190787 - Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie badań...

   
Zamówienie 7190787 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-27
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie badań walidacyjnych kompletnych prototypów autonomicznych klap dymowych na potr
zeby realizacji projektu pn. „Autonomiczny system grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła”

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie walidacji kompletnych prototypów autonomicznych klap dymowych potwierdzających badania symulacyjne przeprowadzone na wcześniejszych etapach, niezbędnych do realizacji projektu pn. „Autonomiczny system grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła” w ramach Osi Priorytetowej 1 Innowacje i nauka; Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPSW.01.02.00-26-0028/18-00. Przedmiot zamówienia Zamawiający poszukuje wykonawcy badań walidacyjnych kompletnych prototypów autonomicznych klap dymowych (jedno i dwuskrzydłowych w pasmach świetlikowych) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
W skład oferty powinny wchodzić następujące rodzaje badań:
I. Testy mechaniczne:
1. Badanie mechaniczne klap jednoskrzydłowych.
2. Badanie mechaniczne klap dwuskrzydłowych.
3. Testy mechanizmu otwierania w temperaturze niższej niż 6ºC dla klap jednoskrzydłowych.
4. Testy mechanizmu otwierania w temperaturze niższej niż 6ºC dla klap dwuskrzydłowych.
5. Reakcja na wysoką temperaturę dla klap jedno i dwuskrzydłowych.
II. Testy aerodynamiczne:
1. Testy aerodynamiczne dla klap jedno i dwuskrzydłowych bez owiewek.
2. Testy aerodynamiczne dla klap jedno i dwuskrzydłowych z owiewkami wraz z optymalizacją wymiarów owiewek.
3. Przygotowanie modeli do testów aerodynamicznych.
III. Wykonanie testów wibracyjnych dla owiewek aerodynamicznych
IV. Przygotowanie raportu z badań

Wymaga się także, aby wszystkie raporty i sprawozdania wykonane w ramach usługi były ukierunkowane również na praktyczne zastosowanie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin