Zlecenie 7134138 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań zleconych w...

   
Analizuj Zamówienie 7134138 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-04
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań zleconych w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyj
nego modyfikatora procesów fermentacji metanowej, polegających na:

1. Określeniu poziomu steżenia analizowanych mikroelementów typu kobalt, selen, etc
ICP-MS wraz z mineralizacją – 30 szt.

2. Przeprowadzeniu analizy profilu kwasów tłuszczowych jako podstawowego parametru procesowego dla fermentacji metanowej.
HPLC-DAD wraz z przygotowaniem próby – 40 szt. Cel zamówienia Zamówienie ma na celu wykonanie badan zleconych niezbędnych w procesie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu nr RPKP.01.03.01-04-0003/18, pn. „Innowacyjny modyfikator procesów fermentacji metanowej”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań zleconych w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego modyfikatora procesów fermentacji metanowej, polegających na:

1. Określeniu poziomu steżenia analizowanych mikroelementów typu kobalt, selen, etc
ICP-MS wraz z mineralizacją – 30 szt.
Analiza zawartości mikroelementów zgodnie z PN-EN ISO 17294-2:2016-11, PN-EN ISO11885:2009
Selen (0,005 ÷ 2,00) mg/kg z dokładnością 0,001 mg/kg
Kobalt (0,005 ÷ 10) mg/kg z dokładnością 0,001 mg/kg
Molibden (0,05 ÷ 5,0) mg/kg z dokładnością 0,01 mg/kg
Nikiel (0,1 ÷ 30) mg/kg z dokładnością 0,1 mg/kg
Żelazo (10 ÷ 2000) mg/kg z dokładnością 10 mg/kg
Chrom (0,05÷ 10) mg/kg z dokładnością 0,01 mg/kg
Ołów (0,05 ÷ 200) mg/kg z dokładnością 0,01 mg/kg
Miedź (0,05÷ 30) mg/kg z dokładnością 0,01 mg/kg
Mangan (0,1÷ 30) mg/kg z dokładnością 0,1 mg/kg
Sód (10 ÷ 2000) mg/kg z dokładnością 10 mg/kg
Ponadto każda próbka winna być przebadana na zawartość potasu, fosforu, azotu amonowego i azotu Kjeldahla, ogólnego węgla organicznego i nieorganicznego, suchej masy, suchej masy organicznej oraz poziomu FOS, TAC i stosunek C/N

2. Przeprowadzeniu analizy profilu kwasów tłuszczowych jako podstawowego parametru procesowego dla fermentacji metanowej.
HPLC-DAD wraz z przygotowaniem próby – 40 szt.
Profil lotnych kwasów tłuszczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwasu: octowego, propionowego, masłowego, izo-masłowego i walerianowego. Metoda alternatywna HS-GC-FID lub GC-MS
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000, 73110000, 73120000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin