Przetarg 6607781 - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6607781 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-25
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Część A – Modernizacja komunikacji wewnętrznej Szpitala Tuchols
kiego Sp. z o.o. Cześć B – Remont i modernizacja oddziału wewnętrznego Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. Część C – Modernizacja koncentratora tlenu i instalacji gazów medycznych na oddziale wewnętrznym Szpital Tucholskiego sp. z o.o.
Numer referencyjny: ZP/2/2019

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Część A – Modernizacja komunikacji wewnętrznej Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.
Cześć B – Remont i modernizacja oddziału wewnętrznego Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.
Część C – Modernizacja koncentratora tlenu i instalacji gazów medycznych na oddziale wewnętrznym Szpital Tucholskiego sp. z o.o.

Część A zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji komunikacji wewnętrznej Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach: nr 1A do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz nr 2A – Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.

Część B zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie i modernizacji oddziału wewnętrznego Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach: nr 1B do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz nr 2B – Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.

Część C zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji koncentratora tlenu i instalacji gazów medycznych na oddziale wewnętrznym Szpital Tucholskiego sp. z o.o.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach: nr 1C do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz nr 2C – Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część A
Część A zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji komunikacji wewnętrznej Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach: nr 1A do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz nr 2A – Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.

Część nr: 2 Nazwa: Część B
Część B zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie i modernizacji oddziału wewnętrznego Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach: nr 1B do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz nr 2B – Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.

Część nr: 3 Nazwa: Część C
Część C zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji koncentratora tlenu i instalacji gazów medycznych na oddziale wewnętrznym Szpital Tucholskiego sp. z o.o. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach: nr 1C do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz nr 2C – Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540036116-N-2019 z dnia: 2019-02-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
brak zapisu
W ogłoszeniu powinno być:
1. Termin realizacji przedmiotowego zamówienia liczony od dnia podpisania umowy: maksymalnie 50 dni roboczych.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach : 7:30 - 17:30.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540038763-N-2019 z dnia: 2019-02-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert 12.03.2019r. godz: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert 15.03.2019r. godz: 09:00
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Medyczna
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, gaz medyczny
kody CPV 45000000, 45215140, 45231112, 45310000, 45330000, 45332000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin