Przetarg 6637989 - Przeglądy, konserwacje i naprawy pogwarancyjne aparatury...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6637989 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-12
przedmiot ogłoszenia
Przeglądy, konserwacje i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej
Numer referencyjny: SPZOZ.EPII.23.06.2019

Zamawiający zam
awia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac serwisowych w stosunku do aparatury i sprzętu medycznego, należących do Zamawiającego, szczegółowo wymienionych w Załączniku Nr 2 (Pakiety od 2.1 do 2.62.). Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania okresowych przeglądów, kontroli bezpieczeństwa i kontroli stanu technicznego sprzętu, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami,
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: pakiety od nr 2.1. do 2.62
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540052396-N-2019 z dnia: 2019-03-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.3
W ogłoszeniu jest:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
62

W ogłoszeniu powinno być:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
65Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV. 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 10:00,
branża Medyczna
podbranża serwis, naprawa
kody CPV 50420000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin