Przetarg 7554348 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW...

   
Analizuj Zamówienie 7554348 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-25
przedmiot ogłoszenia
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH
Numer referencyjny: TRiRW/399/2020

Przedmiotem zamó
wienia jest dostawa technicznych środków materiałowych, przyrządów, wyposażenia laboratoryjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:
- załączniki nr 1.1 - 1.5 (formularze ofertowe);
- załącznik nr 4 (wzór umowy).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych, przyrządów, wyposażenia laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1.1 (formularz ofertowy); - załącznik nr 4 (wzór umowy).

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych, przyrządów, wyposażenia laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1.2 (formularz ofertowy); - załącznik nr 4 (wzór umowy).

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych, przyrządów, wyposażenia laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1.3 (formularz ofertowy); - załącznik nr 4 (wzór umowy).

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych, przyrządów, wyposażenia laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1.4 (formularz ofertowy); - załącznik nr 4 (wzór umowy).

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych, przyrządów, wyposażenia laboratoryjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1.5 (formularz ofertowy); - załącznik nr 4 (wzór umowy).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540118749-N-2020 z dnia: 2020-07-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-08, godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 12:00
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Energoelektryczna, Materiały budowlane i hutnicze, Motoryzacja, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża odzież ochronna i robocza, urządzenia, materiały, akcesoria, płyny, sprzęt laboratoryjny, materiały laboratoryjne, maszyny i sprzęty inne, urządzenia drobne, materiały budowlane
kody CPV 14712000, 14811000, 18141000, 24111100, 24960000, 31440000, 31681000, 33790000, 38410000, 39224210, 39713431, 44174000, 44315300, 44333000, 44512000, 44810000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin