Przetarg 6793938 - Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6793938 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-28
przedmiot ogłoszenia
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce w miejscowości T
wierdza
Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/23/WD/51/2019

Zamówienie obejmuje:
Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarze robót (Rozdział IV SIWZ) oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (Rozdział V SIWZ).
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres minimum 3 lat.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin