Przetarg 7080063 - Sprzedaż i dostawa z montażem poligrafu (wariografu) wraz...

   
Analizuj Zamówienie 7080063 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-11
przedmiot ogłoszenia
Sprzedaż i dostawa z montażem poligrafu (wariografu) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym sprzętem naukowo-dydaktycznym oraz p
rzeszkolenie wskazanych pracowników z jego obsługi w Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Numer referencyjny: ZP/UR/198/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa z montażem poligrafu (wariografu) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym sprzętem naukowo-dydaktycznym oraz przeszkolenie wskazanych pracowników z jego obsługi w Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) instalacji i uruchomienia całego zestawu, w tym podłączenie do 16 stanowisk dydaktycznych znajdujących się w sali Pracowni i wykonania testów poprawnego działania poligrafu (wariografu) wraz z oprogramowaniem. Zestaw przewidziany jest również do pracy przenośnej, tzn. musi umożliwiać demontaż i montaż w innym pomieszczeniu;
b) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii co najmniej w zakresie montażu i demontażu urządzenia oraz korzystania
i podstawowej obsługi;
c) wykonania 16-stu stanowisk dydaktycznych umożliwiających obserwację prowadzonych badań przez osoby znajdujące się w sali obok wraz z możliwością przekazywania obrazu oraz dźwięku w celu porównania wyników badania z prezentacją reakcji osoby badanej;
d) wykonania przesyłu sygnałów audio wideo w domenie cyfrowej na stanowiska naukowo-badawcze studentów (16 szt.) znajdujących się w innej Sali;
e) dostawy programu komputerowego zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży, co oznacza zapewnienie stosownego pakietu usług gwarancyjnych, wsparcia techniczno – serwisowego kierowanego do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej;
f) w przypadku dostarczania programów komputerowych zapisanych na nośnikach, każdy z takich nośników musi być fizycznie nowy, posiadać kod aktywacyjny wraz z instrukcja aktywacyjną (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony taśmą, nieposiadający śladów otwierania i użytkowania);
g) udzielenia Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej i niezbywalnej na oprogramowanie.
h) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 38430000, 48000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin