Przetarg 7494118 - Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7494118 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-21
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku, wyrobów medycznych jednorazowe
go użytku, rękawów do sterylizacji, papierów rejestracyjnych do aparatów: EKG, KTG, USG, oraz podkładów i serwet jednorazowego użytku, wzierników ginekologicznych i szczoteczek do cytologii, podzielona na 16 pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego
Numer referencyjny: SZPZOZ/ZP/04/2020

1) Kasetki do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1C. 2) Odczynniki oryginalne do hematologii glikowanej HbA1C. 3) Zestaw do zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi. 4) Odczynniki biochemiczne. 5) Odczynniki do koagulologii. 6) Testy kasetkowe do oznaczania krwi utajonej w kale i VDRL oraz barwniki hematologiczne. 7) Odczynniki oryginalne do hematologii. 8) Odczynniki do elektrolitów Na/K - system otwarty. 9) Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku – różny. 10) Paski do moczu. 11) Odczynniki oryginalne do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora na 36 m - cy. 12) Sprzęt medyczny jednorazowego użytku- różny. 13) Papiery rejestracyjne EKG, KTG, USG. 14) Wzierniki ginekologiczne, szczoteczki do cytologii, paski - testy. 15) Rękawy i torebki do sterylizacji parowej. 16) Podkłady i serwety jednorazowego użytku.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kasetki do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1C
Kasetki do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1C. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Odczynniki oryginalne do hematologii glikowanej HbA1C
Odczynniki oryginalne do hematologii glikowanej HbA1C. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Zestaw do zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi
Zestaw do zamkniętego próżniowego systemu pobierania krwi. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Odczynniki biochemiczne
Odczynniki biochemiczne. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Odczynniki do koagulologii
Odczynniki do koagulologii. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: Testy kasetkowe do oznaczania krwi utajonej w kale i VDRL orz barwniki hematologiczne
Testy kasetkowe do oznaczania krwi utajonej w kale i VDRL orz barwniki hematologiczne. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 7 Nazwa: Odczynniki oryginalne do hematologii
Odczynniki oryginalne do hematologii. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 8 Nazwa: Odczynniki do elektrolitów Na/K - system otwarty
Odczynniki do elektrolitów Na/K - system otwarty. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 9 Nazwa: Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku – różny
Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku – różny Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 10 Nazwa: Paski do moczu
Paski do moczu. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 11 Nazwa: Odczynniki oryginalne do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora na 36 m - cy
Odczynniki oryginalne do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora na 36 m - cy. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 12 Nazwa: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku- różny
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku- różny Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 13 Nazwa: Papiery rejestracyjne do aparatów: EKG, KTG i USG
Papiery rejestracyjne do aparatów: EKG, KTG i USG. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 14 Nazwa: Wzierniki ginekologiczne, szczoteczki do cytologii, paski - testy
Wzierniki ginekologiczne, szczoteczki do cytologii, paski - testy. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 15 Nazwa: Rękawy i torebki do sterylizacji parowej
Rękawy i torebki do sterylizacji parowej Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.

Część nr: 16 Nazwa: Podkłady i serwety jednorazowego użytku
Podkłady i serwety jednorazowego użytku Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540094931-N-2020 z dnia: 2020-06-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
2020-06-03, godzina 10.00
W ogłoszeniu powinno być:
2020-06-08, godzina 10.00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: Załącznik 15
W ogłoszeniu jest:
Rękawy i torebki do sterylizacji parowej
W ogłoszeniu powinno być:
Torebki do sterylizacji parowej

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKCZĘŚĆ17
Punkt: Załacznik Część 17
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Część 17 Rękawy do sterylizacji parowej
1) Rękawy do sterylizacji parowej
2) 33318000-4
4)okres w miesiącach 36
5)Kryterium oceny ofert:
cena 60,00
termin dostawy 15,00
termin płatności 5,00
termin rozpatrzenia reklamacji 20,00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33100000, 33140000, 33192500, 33600000, 33696500, 38400000, 39518000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin