Przetarg 7209320 - Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu...

   
Analizuj Zamówienie 7209320 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-05
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

Zakup artykułów żywnościowych i
ich dostawa (sukcesywna), do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
Szczegółowy opis i zakres (wykaz ilościowy produktów żywnościowych) przedmiotu zamówienia określony został w załączniku do SIWZ.
Zamówienie podzielone zostało na siedem następujących części: Główny kod CPV: 15000000-8
Część nr 1 - Mięso, wędliny
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15.10.00.00-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15.13.11.30-5 – Wędliny
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięs i wędlin wg zapotrzebowania Zamawiającego (zgłoszenie nastąpi w formie faksu, maila, telefonicznie lub pisemnie) w terminach:
– 3 razy w tygodniu, w godzinach 700 - 800 wg zgłoszenia Zamawiającego
Część nr 2 – Warzywa, owoce, jaja
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15.30.00.00-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
03.14.25.00-3 – Jaja
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj wg zapotrzebowania Zamawiającego (zgłoszenie nastąpi w formie faksu, maila, telefonicznie lub pisemnie) w terminach:
– codziennie oprócz sobót, niedziel, świąt przewidzianych ustawą, oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych, w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.

Część nr 3 – Nabiał
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3 – Produkty mleczarskie
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału wg zapotrzebowania Zamawiającego (zgłoszenie nastąpi w formie faksu, maila, telefonicznie lub pisemnie) w terminach:
- 3 razy w tygodniu, w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.

Część nr 4 – Pieczywo, ciasta
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15.81.00.00-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i ciast, wg zapotrzebowania Zamawiającego (zgłoszenie nastąpi w formie faksu, maila, telefonicznie lub pisemnie) w terminach:
– codziennie oprócz sobót, niedziel, świąt przewidzianych ustawą, oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.

Część nr 5 – Mrożonki, ryby
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15.33.11.70-9 – Warzywa mrożone
15.22.10.00-3 – Ryby mrożone
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mrożonek i ryb, wg zapotrzebowania Zamawiającego (zgłoszenie nastąpi w formie faksu, maila, telefonicznie lub pisemnie) w terminach:
- 1 raz w tygodniu, w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.

Część nr 6 – Art. Ogólnospożywcze

15.20.00.00-0 – Ryby przetworzone i konserwowane
15.40.00.00-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15.60.00.00-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15.80.00.00-6 - Różne produkty spożywcze
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy art. Ogólnospożywczych, wg zapotrzebowania Zamawiającego (zgłoszenie nastąpi w formie faksu, maila, telefonicznie lub pisemnie) w terminach:
- 2 razy w tygodniu, w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.

Część nr 7 – Art. Garmażeryjne

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

15.89.43.00-4 – Dania gotowe
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy art. garmażeryjnych, wg zapotrzebowania Zamawiającego (zgłoszenie nastąpi w formie faksu, maila, telefonicznie lub pisemnie) w terminach:
- według zamówienia, w godzinach 700 – 800 wg zgłoszenia Zamawiającego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540271280-N-2019 z dnia: 2019-12-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540273239-N-2019 z dnia: 2019-12-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-16, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-18, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > j. polski
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3142500, 15100000, 15131130, 15200000, 15221000, 15300000, 15331170, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15810000, 15890000, 15894300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin