Przetarg 6809649 - Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do kontroli...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6809649 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-04
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne dostawy materiałów i odczynników do kontroli jakości radiofarmaceutyków dla Zakładu PET Centrum Onkologii Instytu
tu im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach
Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-93/19

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 odrębne zadania, w tym:
1. Odczynniki wykorzystywane do rutynowej kontroli jakości radiofarmaceutyków
2. Paski TLC

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Odczynniki wykorzystywane do rutynowej kontroli jakości radiofarmaceutyków
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Specyfikacja asortymentowo – cenowa -załączniki nr 2.1 do SIWZ. 2) Wzór umowy -załącznik nr 4 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Paski TLC
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Specyfikacja asortymentowo – cenowa -załączniki nr 2.2 do SIWZ. 2) Wzór umowy -załącznik nr 4 do SIWZ
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33696500, 38437000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin