Przetarg 6801847 - Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych do Apteki...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6801847 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-31
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych do Apteki Zamawiającego mieszczącej się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
Numer
referencyjny: 2232/1/SZ/19

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych do Apteki Zamawiającego mieszczącej się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
Nazwa i Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Produkty farmaceutyczne - 33600000-6, Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego - 33631400-6, Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne - 33632100-0, Produkty lecznicze używane przy cukrzycy - 33615000-4, Neuroleptyki - 33661500-6, Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia - 33620000-2. Przedmiot zamówienia w asortymencie i ilościach określony jest w załącznikach nr 1A – 1C (formularze ofertowe) do SIWZ. Określona w powyższych formularzach ilość produktów leczniczych jest wielkością szacunkową. Zamawiający informuje, że rzeczywista ilość pobranych artykułów może odbiegać od ilości planowanej, z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Dostawy towaru do magazynu Zamawiającego realizowane będą w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia w formie telefonicznej na nr tel. ……………………, w przypadku zamówień ,,cito” nie później niż w ciągu 7 godzin. Dopuszcza się zaoferowanie preparatów równoważnych (o tej samej nazwie międzynarodowej a innej nazwie handlowej oraz o udowodnionej równoważności terapeutycznej), pod warunkiem zachowania wymaganej dawki, postaci oraz drogi podania leku. W Pakiecie I pod niżej wymienionymi pozycjami nie dopuszcza się zamienników. 1. PREPARAT TYPU INS. LIPROLOG, 2. PREPARAT TYPU ADVAGRAF 1 MG X 30 KAPS, 3. PREPARAT TYPU ASPIRIN PROTECT 100 MG X 28 TABL., 4. PREPARAT TYPU CONVULEX 300 MG X 100 KAPS, 5. PREPARAT TYPU CONVULEX 500 MG X 100 KAPS, 6. PREPARAT TYPU COSOPT KROPLE DO OCZU 5ML, 7. PREPARAT TYPU ENGERIX B, 8. PREPARAT TYPU GLUCOPHAGE, 9. PREPARAT TYPU INS. ABASAGLAR, 10. PREPARAT TYPU INS. ACTRAPID, 11. PREPARAT TYPU INS. GENSULIN M30, 12. PREPARAT TYPU INS. GENSULIN R, 13. PREPARAT TYPU INS. HUMALOG MIX 25, 15. PREPARAT TYPU INS. HUMULIN M3, 16. PREPARAT TYPU INS. HUMULIN N, 17. PREPARAT TYPU INS. HUMULIN R, 18. PREPARAT TYPU INS. INSULATARD, 19. PREPARAT TYPU INS. LEVEMIR, 20. PREPARAT TYPU INS. MIXTARD 30, 21. PREPARAT TYPU INS. NOVOMIX 30, 22. PREPARAT TYPU INS. NOVORAPID, 23. PREPARAT TYPU INS. POLHUMIN N, 24. PREPARAT TYPU INS. POLHUMIN R, 25. PREPARAT TYPU TEGRETOL CR 200MG 50 TABL., 26. PREPARAT TYPU TEGRETOL CR 400MG 50 TABL., 109. PREPARAT TYPU BUDESONIDE EASYHALER NZ, 110. PREPARAT TYPU BUDESONIDE EASYHALER NZ, 386. PREPARAT TYPU INS. HUMALOG. Produkty lecznicze objęte ofertą muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający żąda zaproponowania produktów leczniczych posiadających rejestrację „LEK” lub „WYBÓB MEDYCZNY”. Zaoferowane produkty lecznicze musza spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające do ich stosowania. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania suplementów diety. W związku z możliwością różnego konfekcjonowania leków, Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny leku w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, z tym że, ilość opakowań należy przeliczyć tak, aby liczba sztuk danego leku była zgodna z zapisami zawartymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ. W związku z powyższym ilość opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku, tak aby wszystkie oferty proponowały jednakową ilość sztuk (tabl., amp., itp.) stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki i odwrotnie przy zachowaniu tej samej drogi podania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET I
L.p., Nazwa międzynarodowa, Dawka, Postać, Wielkość opakowania, Ilość opakowań; 1 0,02 G CHAMOMILLA RECUTITA, 0,5 G NATRII HYDROCARBONAS, 2,9 G GLUCOSUM, 0,3 G POTASSIUM CHLORIDE, 0,35 G SODIUM CHLORIDE PROSZEK -> PŁYN 15 20 ; 2 AC.LACTICUM,AC.SALICYLICUM,DIMETHYLIS SUL. 0,1G0,063G PŁYN 8 30 ; 3 ACARBOSUM 0,05G TABL. 30 10 ; 4 ACARBOSUM 0,1G TABL. 30 10 ; 5 ACECLOFENACUM 0,1G TABL. 20 20 ; 6 ACEMETACIN 0,06 G KAPS. 21 3 ; 7 ACENOCOUMAROL 0,004G TABL. 60 50 ; 8 ACETAZOLAMIDUM 0,25 G TABL. 30 2 ; 9 ACETYLSALICYLIC ACID 0,075G TABL. 60 300 ; 10 ACETYLSALICYLIC ACID 0,15G TABL. 60 20 ; 11 ACETYLSALICYLIC ACID 0,3G TABL. 20 2000 ; 12 ACETYLSALICYLIC ACID 0,5G TABL. 20 30 ; 13 ACICLOVIRUM 0,05G/G KREM 5 80 ; 14 ACICLOVIRUM 0,4G TABL. 30 20 ; 15 ACICLOVIRUM 0,8G TABL. 30 10 ; 16 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM, ETHYLSALICYLICUM 0,3G0,1G0,05G TABL. 50 10 ; 17 ACIDUM BORICUM 30 G SUBST. 30 20 ; 18 ACIDUM HIALURONICUM KROPLE OCZNE 10 5 ; 19 ACIDUM TOLFENAMICUM 0,2G TABL. 10 5 ; 20 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 0,25G KAPS.TW. 90 5 ; 21 ACITRETINUM 0,025 G KAPS. 30 1 ; 22 ADAPALENUM 0,001G/G KREM 30 3 ; 23 ADAPALENUM 0,001G/G ŻEL 30 3 ; 24 ADAPALENUM, BENZOYLIS PEROXIDUM 0,1%2,5% ŻEL 1 5 ; 25 AGNI CASTI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 0,045G TABL. 30 10 ; 26 ALBENDAZOLUM 0,4G TABL. 1 10 ; 27 ALFACALCIDOLUM 0,25 MCG KAPS. 100 2 ; 28 ALFACALCIDOLUM 1 MCG KAPS. 100 2 ; 29 ALLANTOINE, DEXPANTHENOL 0,02G0,05G KREM 35 30 ; 30 ALLANTOINE, DEXPANTHENOL 0,02G0,05G MAŚĆ 30 30 ; 31 ALLANTOINUM 0,02 MAŚĆ 30 30 ; 32 ALLANTOINUM, ALLII CEPAE EXTRACTUM, HEPARINUM 0,01G0,1G50J.M. ŻEL 50 2 ; 33 ALLOPURINOLUM 0,1G TABL. 50 50 ; 34 ALLOPURINOLUM 0,3G TABL. 30 50 ; 35 ALOE ABORESCENS FOLII RECENTIS EXTRACTUM PŁYN 10 3 ; 36 ALOE CAPENSISFRANGULAE CORTEX EXTR. TABL. 20 10 ; 37 ALUMINIUM ACETOTARTRATE 1 G TABL. ROPUSZ 6 30 ; 38 ALUMINIUM ACETOTARTRATE 1% ŻEL 75 80 ; 39 ALUMINIUM HYDROXIDUM, MAGNESIUM HYDROXIDUM 0,2G0,2G TABL. 30 5 ; 40 ALVERINI CITRAS 0,06 G KAPS. 20 5 ; 41 AMBROXOLUM 0,03 G TABL. 10 40 ; 42 AMBROXOLUM 0,075 G KAPS. 10 50 ; 43 AMIKACINUM 0,30% KROPLE 5 2 ; 44 AMILORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE 0,0025G0,025G TABL. 50 15 ; 45 AMILORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE 0,005G0,05G TABL. 50 60 ; 46 AMIODARONE 0,2G TABL. 60 5 ; 47 AMITRIPTYLINUM 0,025G TABL. 60 40 ; 48 AMLODIPINUM 0,005G TABL. 30 800 ; 49 AMLODIPINUM 0,01G TABL. 30 300 ; 50 AMMONIUM SULFOBITUMICUM 10% MAŚĆ 20 60 ; 51 AMOROLFINE 5% PŁYN 2,5ml 10 ; 52 AMOXICILLIN 1G TABL. 16 400 ; 53 AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID 1G TABL. 14 500 ; 54 AMYLASUM, LIPASUM, PROTEASUM 10000 J.M. KAPS. 20 80 ; 55 AMYLASUM, LIPASUM, PROTEASUM 25000 J.M. KAPS. 50 50 ; 56 ANTAZOLINE 100 MG/2 ML AMP. 10 3 ; 57 ANTAZOLINI SULFAS, NAPHAZOLINE NITRATE 0,005G0,25MG KROPLE OCZNE 5ml 5 ; 58 ANTHODIUM CHAMOMILLAE ZIOŁA 30 5 ; 59 APIXABAN 0,005 G TABL. 56 1 ; 60 AQUA PRO INJECTIONE 10 ML AMP. 100 10 ; 61 AQUA PRO INJECTIONE 5ML AMP. 100 2 ; 62 ARIPIPRAZOLUM 15MG TABL. 28 5 ; 63 ARNICAE ET CALENDULAE EXTRACTUM SPISSUM, MAŚĆ 30 3 ; 64 ASCORBIC ACID, HESPERIDINE, RUSCI A.R/EX 0,15G0,15G0,1G KAPS. 30 50 ; 65 ASCORBICUM ACIDUM 0,2G TABL. 50 100 ; 66 ATORVASTATINUM 0,01G TABL. POWL. 30 50 ; 67 ATORVASTATINUM 0,02G TABL. POWL. 60 150 ; 68 ATORVASTATINUM 0,04 G TABL. 30 50 ; 69 ATORVASTATINUM 0,03G TABL. POWL. 60 10 ; 70 ATROPINUM 0,25MG TABL. 20 30 ; 71 ATROPINUM 1 MG/1ML AMP. 10 10 ; 72 AZATHIOPRINUM 0,05G TABL. 30 5 ; 73 AZITHROMYCINUM 0,5G TABL. POWL. 3 120 ; 74 BACLOFENUM 0,01G TABL. 50 30 ; 75 BACLOFENUM 0,025G TABL. 50 40 ; 76 BAXITRACINUMNEOMYCINUM 250UI0,005G/G MAŚĆ 20 30 ; 77 BECLOMETASON, FORMOTEROL 100 MCG6MCG AEROZOL 180 20 ; 78 BENCYCLANE 0,1G TABL. 60 5 ; 79 BENFOTHIAMINUM, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDU 0,1G 0,1G TABL. 30 10 ; 80 BENFOTIAMINUM 0,05 G DRAŻ. 50 5 ; 81 BENSERAZIDUM, LEVODOPUM 100MG 25 MG KAPS. 100 5 ; 82 BENZYL BENZOATE 10% PŁYN 120ml 40 ; 83 BETAHISTINUM 0,008G TABL. 100 5 ; 84 BETAHISTINUM 0,016 G TABL. 60 5 ; 85 BETAHISTINUM 0,024 G TABL. 60 40 ; 86 BETAMETASONE DIPROPIONATE, BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE 7 MG/ML AMP. 5 15 ; 87 BETAMETASONI ,GENTAMYCINI 0,5MG1MG/G MAŚĆ 15 30 ; 88 BETAMETHASONE DIPROPIONATE, ACIDUM SALICYLICUM 0,5MG0,02G PŁYN 30ml 5 ; 89 BETAMETHASONE DIPROPIONATE, ACIDUM SALICYLICUM 0,5MG0,03G MAŚĆ 15g 20 ; 90 BETAMETHASONI DIPROPIONAS, CLOTRIMAZOLUM, GENTAMYCINI SULFAS 0,5MG0,01G0,001G KREM 15g 50 ; 91 BETAMETHASONI DIPROPIONAS, CLOTRIMAZOLUM, GENTAMYCINI SULFAS 0,5MG0,01G0,001G MAŚĆ 15g 20 ; 92 BETAMETHASONI VALERAS, CLIOQUINOLUM 0,122%3% MAŚĆ 15 2 ; 93 BIMATOPROST,TIMOLOL 0,3MG5MG/1ML KROPLE 3ml 2 ; 94 BIPERIDENUM 0,002 G TABL. 50 5 ; 95 BISACODYL 0,005 G TABL. POWL. 20 50 ; 96 BISMUTH OXYDATE 0,12 G TABL. POWL. 56 5 ; 97 BISMUTHI SUBCITRAS, METRONIDAZOLUM, TETRACYCLINUM HYDROCHL. 0,14G0,125G0,125G KAPS. 120 1 ; 98 BISOPROLOLUM 0,0025G TABL. POWL. 30 250 ; 99 BISOPROLOLUM 0,005G TABL. POWL. 30 300 ; 100 BISOPROLOLUM 0,01G TABL. POWL. 30 50 ; 101 BISOPROLOLUM 1,25 MG TABL. POWL. 30 20 ; 102 BISOPROLOLUM FUMARAS AMLODIPINUM 0,005G0,005G TABL. POWL. 30 5 ; 103 BRIMONIDINUM 0,20% KROPLE OCZNE 5ml 10 ; 104 BRIMONIDINUM, TIMOLOLUM 0,002G0,005G/ML KROPLE OCZNE 5ml 5 ; 105 BROMFENACUM 0,9MG/ML KROPLE OCZNE 5ml 5 ; 106 BROMHEXINE 0,008 G TABL. 40 400 ; 107 BROMOCRIPTINUM 0,0025G TABL. 30 10 ; 108 BUDESONIDUM 0,05 MG W DAWCE AEROZOL 200 30 ; 109 PREPARAT TYPU BUDESONIDE EASYHALER NZ 0,2 MG W DAWCE PROSZEK DO INHALACJI 60 10 ; 110 PREPARAT TYPU BUDESONIDE EASYHALER NZ 0,4 MG W DAWCE PROSZEK DO INHALACJI 100 20 ; 111 BUDESONIDUM 200 MCG KAPS. 60 100 ; 112 BUDESONIDUM 400 MCG KAPS. 60 100 ; 113 BUDESONIDUM TURBUHALER 200 MCG/D. PROSZEK DO INHALACJI 100 5 ; 114 BUDESONIDUM, FORMOTEROLUM 160 MCG4,5 MCG PROSZEK DO INHALACJI 120 10 ; 115 BUDESONIDUM, FORMOTEROLUM 3209MCG AEROZOL 60 2 ; 116 BUPRENORPHINE 0,035 MG SYSTEM TRANSDERMALNY 5 2 ; 117 BUPRENORPHINE 52,5mcg SYSTEM TRANSDERMALNY 5 5 ; 118 BUPROPIONUM 0,3 G TABL. POWL. 30 1 ; 119 BUTOCONAZOLE 2% KREM 5 g 2 ; 120 CALCIPOTRIOLUM, BETAMETHASONUM 50MCG0.5MG MAŚĆ 30g 2 ; 121 CALCIUM CARBONATE 1G=0,4G CA KAPS. 100 10 ; 122 CALCIUM CHLORIDUM 1 G/10 ML AMP. 10 1 ; 123 CALCIUM DOBESILATE 0,025G TABL. 30 40 ; 124 CALCIUM DOBESILATE 0,5 G TABL. 30 20 ; 125 CAMPHORA 10% MAŚĆ 20g 5 ; 126 CANDESARTANUM 0,016 G TABL. 28 5 ; 127 CANDESARTANUM CILEXETILUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,016G0,0125G TABL. 28 5 ; 128 CANDESARTANUM CILEXETILUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,032G0,0125G TABL. 28 3 ; 129 CAPTOPRILUM 0,0125 G TABL. 30 30 ; 130 CAPTOPRILUM 0,025G TABL. 30 20 ; 131 CARBAMAZEPINE 0,2 G TABL. 50 400 ; 132 CARBAMAZEPINE 0,3 G TABL. 50 40 ; 133 CARBAMAZEPINE 0,6 G TABL. 50 40 ; 134 CARBO MEDICINALIS 0,2G KAPS. 20 80 ; 135 CARVEDILOLUM 0,00625G TABL. 30 60 ; 136 CARVEDILOLUM 0,0125 G TABL. 30 40 ; 137 CARVEDILOLUM 0,025G TABL. 30 15 ; 138 CEFUROXIME 0,5 G TABL. POWL. 10 80 ; 139 CETIRIZINUM 0,01G TABL. POWL. 30 300 ; 140 CHLORAMPHENICOL 2% MAŚĆ 5 g 200 ; 141 CHLORAMPHENICOL 1% MAŚĆ 5 g 100 ; 142 CHLORHEXIDINUM, ACIDUM ASCORBICUM 0,005G0,05G TABL. DO SSANIA 20 400 ; 143 CHLORPROTHIXENUM 0,015G TABL. POWL. 50 250 ; 144 CHLORPROTHIXENUM 0,05 G TABL. POWL. 50 250 ; 145 CHLORQUINALDOLUM 0,002G TABL. DO SSANIA 40 200 ; 146 CHLORQUINALDOLUM, HYDROCORTISONI BUTYRAS 0,03G0,01G MAŚĆ 5g 10 ; 147 CHLORQUINALDOLUM,METRONIDAZOLUM 0,1G0,25G GLOBULKI DOPOCHWOWE 10 5 ; 148 CHLORTALIDONE 0,05G TABL. 20 10 ; 149 CHOLESTEROLI UNGUENTUM - MAŚĆ 100 20 ; 150 CHOLINE SALICYLATE (BEZ CUKRU) 0,15G TABL. DO SSANIA 16 10 ; 151 CHOLINE SALICYLATE 0,15G PASTYLKI 24 20 ; 152 CHOLINE SALICYLATE 20% KROPLE DO USZU 10g 20 ; 153 CHOLINI SALICYLAS,CETALKONI CHLORIDUM - ŻEL 10g 40 ; 154 CHONDROITIN SULFATE 0,5G KAPS. 60 5 ; 155 CICLESONIDEUM 0,16 MG W DAWCE AEROZOL 120 50 ; 156 CICLOPIROXUM 1,50% SZAMPON 100ml 3 ; 157 CICLOSPORIN 0,025G KAPS. 50 1 ; 158 CICLOSPORIN 0,05G KAPS. 50 1 ; 159 CICLOSPORIN 0,1G KAPS. 50 1 ; 160 CILOSTAZOLUM 0,1 G TABL. 60 20 ; 161 CINCHOCAINE, ESCULIN, HYDROCORTISONE, NEOMYCIN 0,005G0,01G0,005G0,01G MAŚĆ 15 5 ; 162 CINNARIZINUM 0,025G TABL. 50 30 ; 163 CIPROFLOXACIN, FLUOCINOLONE ACETONIDE 0,003G0,25MG KROPLE DO USZU 10 10 ; 164 CIPROFLOXACINUM 0,30% KROPLE OCZNE 5 5 ; 165 CIPROFLOXACINUM 0,5 G TABL. POWL. 10 100 ; 166 CIPROFLOXACINUM 0,5MG/0,25ML KROPLE DO USZU 15 5 ; 167 CITALOPRAMUM 0,02G TABL. POWL. 28 30 ; 168 CLARITHROMYCIN 0,5 G TABL. POWL. 14 20 ; 169 CLEMASTINUM 0,001G TABL. 30 100 ; 170 CLEMASTINUM 2 MG/ML AMP. 5 10 ; 171 CLINDAMYCINUM 0,3G KAPS. 16 200 ; 172 CLINDAMYCINUM 0,6G TABL. 12 100 ; 173 CLINDAMYCINUM 1% ŻEL 30 50 ; 174 CLOBETASOL 0,05% PŁYN 25 10 ; 175 CLOBETASOL 0,05% MAŚĆ 25 30 ; 176 CLOBETASOL 0,05% KREM 30 50 ; 177 CLOBETASOL 0,05% MAŚĆ 30 200 ; 178 CLOMIPRAMINUM 0,025G TABL. 30 10 ; 179 CLOMIPRAMINUM 0,075G TABL. 20 80 ; 180 CLONIDINE 75 MCG TABL. 50 20 ; 181 CLOSTRIDIOPEPTIDASE A, PROTEASE 1,2JM./G MAŚĆ 20 3 ; 182 CLOTRIMAZOLUM 0,1G TABL. 6 10 ; 183 CLOTRIMAZOLUM 1% KREM 20 300 ; 184 CLOZAPINE 0,025 G TABL. 50 5 ; 185 CLOZAPINE 0,1G TABL. 50 5 ; 186 CODEINE, SULFOGAIACOL 0,015G0,3G TABL. 10 150 ; 187 COLCHICINUM 0,5 MG DRAŻ. 20 20 ; 188 COLECALCIFEROLUM 1000J.M. TABL. 30 20 ; 189 COLECALCIFEROLUM 20000 JM/ML KROPLE 10 5 ; 190 COLECALCIFEROLUM 500 J.M. TABL. 30 5 ; 191 CROMOGLICICUM ACIDUM 2% KROPLE OCZNE 10 10 ; 192 CROMOGLICICUM ACIDUM 2% = 0,0028 G W DAWCE AEROZOL 15 5 ; 193 CROTAMITONUM 10% MAŚĆ 40 60 ; 194 CROTAMITONUM 10% PŁYN 100 50 ; 195 CYANOCOBALAMINUM 0,1MG/ML AMP. 10 3 ; 196 CYANOCOBALAMINUM 0,5MG/ML AMP. 5 3 ; 197 CYNAREAE HERBA EXTRACTUM 0,25G TABL. 30 10 ; 198 DABIGATRAN ETEXILATE 0,11 G KAPS. 180 10 ; 199 DABIGATRAN ETEXILATE 0,15 G KAPS. 180 10 ; 200 DENOTIVIRUM 3% KREM 3 5 ; 201 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 0,1%/0,4 ML KROPLE OCZNE 20 5 ; 202 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 4MG/ML AMP. 10 5 ; 203 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 8MG/ML AMP. 10 10 ; 204 DEXAMETHASONE, NEOMYCIN 0,15MG0,75MG AEROZOL 30 5 ; 205 DEXAMETHASONUM 0,10% ZAWIESINA DO OCZU 5 5 ; 206 DEXAMETHASONUM 0,15MG/ML AEROZOL 55 5 ; 207 DEXAMETHASONUM, NEOMYCINUM, POLYMYXINUM 0,001G3500J.M. MAŚĆ DO OCZU 3,5 5 ; 208 DEXAMETHASONUM,TOBRAMYCINUM 0,003G0,001G KROPLE 5 20 ; 209 DEXKETOPROFEN 0,025 G TABL. POWL. 10 5 ; 210 DEXKETOPROFEN 0,025 G GRANULAT -> PŁYN 20 10 ; 211 DEXKETOPROFENUM, TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 0,075G0,025G TABL. POWL. 20 5 ; 212 DEXLANSOPRAZOLUM 0,06 G KAPS. 28 2 ; 213 DEXPANTHENOLUM 0,05 PIANKA 150 10 ; 214 DEXPANTHENOLUM 5% ŻEL DO OCZU 10 20 ; 215 DICLOFENACUM 0,00074 PŁYN 200 5 ; 216 DICLOFENACUM 0,025 G TABL. POWL. 30 5 ; 217 DICLOFENACUM 0,05G CZOPKI 10 30 ; 218 DICLOFENACUM 0,05G TABL. POWL. 30 50 ; 219 DICLOFENACUM 0,075 G KAPS. 20 50 ; 220 DICLOFENACUM 0,075 G/3 ML INJ. 5 100 ; 221 DICLOFENACUM 0,14 G PLASTER 5 5 ; 222 DICLOFENACUM 0,14 G/14 CM X 10 CM PLASTER 5 5 ; 223 DICLOFENACUM 0,15G TABL. 30 10 ; 224 DICLOFENACUM 0,1G CZOPKI 10 50 ; 225 DICLOFENACUM 0,1G TABL. POWL. 20 200 ; 226 DICLOFENACUM 1% ŻEL 100 200 ; 227 DICLOFENACUM 1MG/ML KROPLE 5 10 ; 228 DIENOGESTUM 0,002G TABL. 28 2 ; 229 DIGOXIN 100MCG TABL. 30 10 ; 230 DIHYDROXYALUMINIUM SODIUM CARBONATE 0,34 G TABL. 40 50 ; 231 DIHYDROXYALUMINIUM SODIUM CARBONATE 0,34 G/5 ML ZAWIESINA 250 100 ; 232 DILTIAZEM 0,06G TABL. POWL. 60 5 ; 233 DIMENHYDRINATUM 0,05 G TABL. 10 20 ; 234 DIMETINDENE 0,10% ŻEL 30 5 ; 235 DIOSMINUM 0,5 G TABL. POWL. 60 200 ; 236 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM, NAPHAZOLINI NITRAS 1MG0,33MG KROPLE DO NOSA 10 10 ; 237 DIPHENHYDRAMINUM, NAPHAZOLINUM 1MG0,33MG KROPLE OCZNE 2X5 5 ; 238 DOPAMINUM 200MG/5ML AMP. 10 1 ; 239 DORZOLAMIDUM 2% KROPLE OCZNE 5 15 ; 240 DORZOLAMIDUM, TIMOLOLUM 0,02G0,005G KROPLE OCZNE 5 10 ; 241 DOXAZOSINUM 0,002G TABL. 30 10 ; 242 DOXAZOSINUM 0,004 G TABL. 30 200 ; 243 DOXAZOSINUM TABL.O ZMODYF.UWAL. 0,004 G TABL. 30 10 ; 244 DOXAZOSINUM TABL.O ZMODYF.UWAL. 0,008 G TABL. 30 2 ; 245 DOXEPIN 0,01 G KAPS. 30 100 ; 246 DOXEPIN 0,025G KAPS. 30 800 ; 247 DOXYCYCLINUM 0,1G KAPS. 10 800 ; 248 DULOXETINUM 0,03 G KAPS. 28 5 ; 249 EMPAGLIFLOZIN 0,01 G TABL. POWL. 30 1 ; 250 ENALAPRILUM 0,005G TABL. 60 100 ; 251 ENALAPRILUM 0,01G TABL. 60 100 ; 252 ENALAPRILUM 0,02G TABL. 60 30 ; 253 EPHEDRINUM HYDROCHLORIDUM, LIQUIRITIAE RADICIS EXT.SICC., LIQUIRITIAE RADIX PULV.,SAPONINUM 0,015G0,06G0,072G0,012G DRAŻ. 20 120 ; 254 EPINEPHRINUM 0,001 G/1 ML INJ. 10 30 ; 255 EPLERENONE 0,025G TABL. 30 30 ; 256 EPLERENONE 0,05G TABL. POWL. 30 5 ; 257 ERDOSTEINE 0,3G KAPS. 20 5 ; 258 ERYTHROMYCIN CYCLOCARBONATE 0,025 PŁYN 30 5 ; 259 ERYTHROMYCIN CYCLOCARBONATE 2,50% ŻEL 30 60 ; 260 ESCHERICHIA COLI 0,1667G MAŚĆ 25 5 ; 261 ESCHERICHIA COLI 0,3871G CZOPKI 10 5 ; 262 ESCHERICHIA COLI, HYDROCORTISONE 0,3871 g/5mg CZOPKI 10 5 ; 263 ESCINUM 0,02G TABL. POWL. 90 2 ; 264 ESCITALOPRAM 0,005 G TABL. POWL. 28 10 ; 265 ESCITALOPRAM 0,01 G TABL. POWL. 28 30 ; 266 ESCITALOPRAM 0,02 G TABL. POWL. 28 3 ; 267 ESCULIN, HIPPOCASTANI S/EX, RUTOSIDE 0,025G0,015G0,5MG DRAŻ. 30 50 ; 268 ESOMEPRAZOLE 0,02 G KAPS. 28 10 ; 269 ESOMEPRAZOLE 0,04 G KAPS. 28 10 ; 270 ETAMSYLATUM 0,25G TABL. 30 30 ; 271 ETHACRIDINE LACTAS 0,10% PŁYN 100 20 ; 272 ETHACRIDINE LACTAS 0,50% ŻEL 30 5 ; 273 ETHYL CHLORIDE AEROZOL 70 5 ; 274 ETOFENAMATUM 10% ŻEL 50 5 ; 275 ETOFENAMATUM 10% AEROZOL 50 5 ; 276 EZETIMIBE 0,01 G TABL. 28 1 ; 277 FAMOTIDINUM 0,02G TABL. 30 10 ; 278 FENOFIBRATE 0,16 G KAPS. 30 10 ; 279 FENOFIBRATE 0,215 G TABL. POWL. 30 10 ; 280 FENOFIBRATE 0,2G KAPS. 30 10 ; 281 FENOFIBRATE 267MG KAPS. 30 10 ; 282 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM 100MCG AEROZOL 200 100 ; 283 FENOTEROLI HYDROBROMIDUM, IPRATROPII BROMICUM 0,021MG0,05MG AEROZOL 200 50 ; 284 FENPIVERINIUM BROMIDE, METAMIZOLUM NATRICUM, PITOFENONI HYDROCHLORIDUM 0,5G0,002G0,2MG INJ. 10 10 ; 285 FERROSI SULFAS, ACIDUM ASCORBICUM 0,1G0,06G TABL. 50 5 ; 286 FERROUS SULFATE 0,08 G ŻELAZA TABL. 30 10 ; 287 FERROUS SULFATE 105MG FE TABL. 30 30 ; 288 FINASTERIDUM 0,005G TABL. POWL. 30 50 ; 289 FLUCONAZOLE 0,05 G KAPS. 14 5 ; 290 FLUCONAZOLE 0,1 G KAPS. 28 5 ; 291 FLUCONAZOLE 0,15G TABL. 3 5 ; 292 FLUCONAZOLE 0,2 G KAPS. 14 5 ; 293 FLUDROCORTISONI ACETAS,GRAMICIDINUM,NEOMYCINUM 1MG0,025MG2,5MG ZAWIESINA DO OCZU I USZU 5 100 ; 294 FLUDROCORTISONUM 0,10% MAŚĆ DO OCZU 3 2 ; 295 FLUMETASONE PIVALATE,CLIOQUINOL 0,03G0,2MG MAŚĆ 15 50 ; 296 FLUMETASONE PIVALATE,SALICYLIC ACID 0,03G0,2MG MAŚĆ 15 80 ; 297 FLUMETASONE, NEOMYCIN 0,02MG5MG KREM 15 30 ; 298 FLUNARIZINE 0,005 G TABL. 30 20 ; 299 FLUOCINOLONE ACETONIDE 0,03% MAŚĆ 15 30 ; 300 FLUOCINOLONE ACETONIDE 0,03% ŻEL 15 30 ; 301 FLUOCINOLONE ACETONIDE, NEOMYCIN 0,25MG0,005G MAŚĆ 15 40 ; 302 FLURBIPROFEN 0,00875 G TABL. DO SSANIA 24 5 ; 303 FLUTICASONI PROPIONAS, SALMETEROLUM 250MCG50MCG AEROZOL 60 30 ; 304 FLUTICASONI PROPIONAS, SALMETEROLUM 500MCG50MCG AEROZOL 60 50 ; 305 FLUTICASONUM 0,05MG/D AEROZOL 120 40 ; 306 FLUTICASONUM 0,25 MG PROSZEK DO INHALACJI 60 5 ; 307 FLUTICASONUM 0,5 MG PROSZEK DO INHALACJI 60 10 ; 308 FLUTICASONUM 0,5MG/G KREM 15 10 ; 309 FLUTICASONUM 0,5MG/G MAŚĆ 15 5 ; 310 FLUTICASONUM FUROATUM 0,0275MG/D AEROZOL 120 10 ; 311 FOLICUM ACIDUM 0,005G TABL. 30 100 ; 312 FOLICUM ACIDUM 0,015 G TABL. 30 50 ; 313 FOLIUM SALVIAE - ZIOŁA 30 50 ; 314 FORMOTEROLUM 0,009 MG W DAWCE PROSZEK DO INHALACJI 60 3 ; 315 FORMOTEROLUM 12MCG KAPS. 120 300 ; 316 FURAZIDIN 0,05G TABL. 30 80 ; 317 FUROSEMIDE 0,02 G/2 ML INJ. 5 5 ; 318 FUROSEMIDE 0,04G TABL. 30 100 ; 319 FUSIDIC ACID 0,02 MAŚĆ 15 30 ; 320 GABAPENTIN 0,3G KAPS. 100 5 ; 321 GABAPENTIN 0,4G KAPS. 100 5 ; 322 GALANTAMINE 5MG/ML AMP. 10 2 ; 323 GENTAMICIN 0,003 KROPLE OCZNE 5 5 ; 324 GENTAMYCIN SULFATE,DEXAMETHASON 5MG0,3MG/G MAŚĆ DO OCZU 3 5 ; 325 GENTAMYCIN SULFATE,DEXAMETHASON 5MG1MG/ML KROPLE OCZNE 5 5 ; 326 GLICLAZIDUM 0,06 G TABL. 30 100 ; 327 GLICLAZIDUM 30MG TABL. 60 30 ; 328 GLUCAGON 1MG/1ML AMP. 1 10 ; 329 GLUCOSE 0,05G/ML% INJ. 500 20 ; 330 GLUCOSE 0,1G/ML INJ. 500 10 ; 331 GLUCOSE 0,2G/ML AMP. 10 5 ; 332 GLUCOSE 75 G SUBST. 75 10 ; 333 GLYCEROLI SUPPOSITORIA 2 G CZOPKI 10 4 ; 334 GLYCERYL TRINITRATE 0,4G/D AEROZOL 200 20 ; 335 HALOPERIDOLUM 0,001G TABL. 40 20 ; 336 HALOPERIDOLUM 0,005 G TABL. 30 20 ; 337 HALOPERIDOLUM 0,01 G/1 ML INJ. 10 2 ; 338 HALOPERIDOLUM 50MG/ML AMP. 5 2 ; 339 HEPARIN 1000JM/1G ŻEL 35 40 ; 340 HEPATITIS B VACCINE 0,01 MG/0,5 ML INJ. 1 5 ; 341 HIALURONIC NATRIUM 0,01G GLOBULKI DOPOCHWOWE 7 2 ; 342 HIALURONIC NATRIUM HEPARINI NATRIUM 1MG/ML 1200J.M./ML KROPLE OCZNE 10 3 ; 343 HIPPOCASTANI S/EX, TROXERUTIN 0,02G0,118G ŻEL 40 5 ; 344 HIPPOCASTANIS SEMINIS EXTR.SICCUM,RUTOSIDUM 0,1G0,06G DRAŻ. 30 20 ; 345 HYALURONIC ACID, TREHALOSE 3% KROPLE OCZNE 10 20 ; 346 HYALURONIC ACIDUM 0,15% KROPLE OCZNE 10 5 ; 347 HYDROCHLOROTHIAZIDE 0,0125G TABL. 30 50 ; 348 HYDROCHLOROTHIAZIDE 0,025G TABL. 30 30 ; 349 HYDROCORTISONE 0,01 KREM 15 60 ; 350 HYDROCORTISONE 0,01G TABL. 60 5 ; 351 HYDROCORTISONE BUTYRAS 0,001 KREM 15 30 ; 352 HYDROCORTISONE BUTYRAS 0,001 MAŚĆ 15 40 ; 353 HYDROCORTISONE BUTYRAS 0,10% PŁYN 20 20 ; 354 HYDROCORTISONE, CINCHOCAINI HYDROCHLORID NEOMYCINUM ESCULINUM 0,005G0,005G0,01G0,01G CZOPKI 12 5 ; 355 HYDROCORTISONUM 0,1G AMP. 5 20 ; 356 HYDROGENUM PEROXIDATUM 3% PŁYN 100 100 ; 357 HYDROXYCARBAMIDE 0,5G KAPS. 100 1 ; 358 HYDROXYZINE 0,16% SYROP 250 5 ; 359 HYDROXYZINE 0,01G TABL. 30 200 ; 360 HYDROXYZINE 0,025G TABL. 30 600 ; 361 HYMECROMONUM 0,2G TABL. 50 5 ; 362 HYOSCINE BUTYLBROMIDE 0,01G DRAŻ. 30 5 ; 363 HYOSCINI HYDROBROMIDUM , METAMIZOLUM NATRIUM 0,01G0,25G DRAŻ. 10 10 ; 364 HYPROMELLOSUM 0,0032 G/1 ML KROPLE OCZNE 10 1 ; 365 HYPROMELLOSUM, DEXTRANUM 0,003G0,001G/ML KROPLE OCZNE 15 50 ; 366 IBUPROFEN 0,2 G KAPS. 60 300 ; 367 IBUPROFENUM, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 0,2G0,003G TABL. POWL. 20 30 ; 368 IMATINIBUM 0,4 G KAPS. 30 5 ; 369 IMIQUIMOD 5% KREM 12 2 ; 370 INDACATEROLUM, GLYCOPYRRONIUM BROMIDUM 0,085MG0,43MG KAPS. 30 20 ; 371 INDAPAMIDUM 1,5MG TABL. 30 300 ; 372 INOSINE PRANOBEX 0,5 G TABL. 50 2 ; 373 IODI SOLUTIO SPIRITUOSA PŁYN 20 5 ; 374 IPRATROPIUM BROMIDUM 20MCG/D. AEROZOL 200 300 ; 375 IPRAZOCHROMUM 0,0025G TABL. 60 10 ; 376 ISOCONAZOLE NITRATE, DIFLUCORTOLONI VALERAS 0,01G0,001G/G KREM 15 10 ; 377 ISOCONAZOLUM 0,01G/G KREM 20 5 ; 378 ISOSORBIDUM MONONITRATUM 0,05 G KAPS. 30 20 ; 379 ISOTRETINOIN 0,02 G KAPS. 30 2 ; 380 ITOPRIDE 0,05 G TABL. POWL. 100 10 ; 381 ITRACONAZOLE 0,1G KAPS. 28 5 ; 382 KETOPROFEN 0,05 G KAPS. 20 300 ; 383 KETOPROFEN 0,1 G/2 ML INJ. 10 100 ; 384 LACIDIPINE 0,002 G TABL. POWL. 28 10 ; 385 LACIDIPINE 0,004 G TABL. POWL. 28 10 ; 386 LACIDIPINE 0,006 G TABL. POWL. 28 10 ; 387 LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 573 GLOBULKI DOPOCHWOWE 10 10 ; 388 LACTIC ACID, SALICYLIC ACID 0,1G0,0,4G/G MAŚĆ 10 30 ; 389 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS - GLOBULKI DOPOCHWOWE 7 5 ; 390 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS,LACT.RHAMNOSUS - KAPS. 20 100 ; 391 LACTULOSE 7,5 G/15 ML SYROP 150 40 ; 392 LAMOTRIGINUM 0,1G TABL. 30 50 ; 393 LATANOPROSTUM 0,01% KROPLE OCZNE 2,5 4 ; 394 LERCANIDIPINE 0,01G TABL. POWL. 28 10 ; 395 LERCANIDIPINE 0,02G TABL. POWL. 28 10 ; 396 LEVETIRACETAM 0,25G TABL. POWL. 50 10 ; 397 LEVETIRACETAM 0,5G TABL. POWL. 50 10 ; 398 LEVETIRACETAM 0,75 G TABL. POWL. 50 10 ; 399 LEVETIRACETAM 1 G TABL. POWL. 50 30 ; 400 LEVOCETIRIZINUM 0,005 G TABL. POWL. 28 10 ; 401 LEVOFLOXACIN 0,5 G TABL. POWL. 10 5 ; 402 LEVOMEPROMAZINUM 0,025G DRAŻ. 50 200 ; 403 LEVOTHYROXINE 0,025MG TABL. 100 10 ; 404 LEVOTHYROXINE 0,05 MG TABL. 50 5 ; 405 LEVOTHYROXINE 0,075 MG TABL. 50 5 ; 406 LEVOTHYROXINE 0,088MG TABL. 50 5 ; 407 LEVOTHYROXINE 0,112G TABL. 50 3 ; 408 LEVOTHYROXINE 0,125 MG TABL. 50 10 ; 409 LEVOTHYROXINE 0,15MG TABL. 50 5 ; 410 LEVOTHYROXINE 0,1MG TABL. 100 10 ; 411 LIDOCAINE TYPU A 2% ŻEL 30 10 ; 412 LIDOCAINE TYPU U 2% ŻEL 30 10 ; 413 LIDOCAINE H/CHLORIDE, L-NOREPINEPHRINE 0,02G0,025MG INJ. 10 200 ; 414 LIDOCAINE, TRIBENOSIDE 0,05G0,02G KREM 30 40 ; 415 LIDOCAINE, TRIBENOSIDE 0,4G0,04G CZOPKI 10 40 ; 416 LINI OLEUM 10% MAŚĆ 30 10 ; 417 LISINOPRIL 0,005 G TABL. 28 5 ; 418 LISINOPRIL 0,01 G TABL. 28 5 ; 419 LISINOPRIL 0,02 G TABL. 28 10 ; 420 LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,02G0,0125G TABL. 30 5 ; 421 LISINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,02G0,025G TABL. 28 3 ; 422 LOPERAMIDE 0,002G TABL. 30 50 ; 423 LORATADINE 0,01 G TABL. 60 10 ; 424 LORNOXICAM 0,008G TABL. POWL. 20 5 ; 425 LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,05G0,0125G TABL. POWL. 28 10 ; 426 LOSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,1G0,025G TABL. POWL. 28 20 ; 427 LOSARTANUM 0,05 G TABL. POWL. 30 40 ; 428 LOSARTANUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,1G0,025G TABL. POWL. 28 10 ; 429 LYMECYCLINUM 0,15G KAPS. 16 5 ; 430 LYMECYCLINUM 0,3G KAPS. 16 10 ; 431 MACROGOL, POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM BICARBONATE 74G PROSZEK -> PŁYN 4 5 ; 432 MAGNESII HYDROASPARTAS, PYRIDOXINUM 0,04G0,005G TABL. 50 80 ; 433 MAGNESII HYDROGENOASPARTAS KALII HYDROGENOASPARTAS 0,017G0,054G TABL. 75 50 ; 434 MAGNESII LACTAS,PYRIDOXINI H/CHLORIDE 0,3G0,25MG TABL. 50 30 ; 435 MAGNESIUM HYDROASPARTATE 0,5 G TABL. 50 10 ; 436 MEBEVERINE 0,135 G DRAŻ. 30 10 ; 437 MEBEVERINE 0,2 G KAPS. 30 10 ; 438 MEFENAMIC ACIDUM 0,25 G TABL. 30 20 ; 439 MEGESTROLUM 0,04 G/1 ML ZAWIESINA 240 3 ; 440 MELOXICAMUM 0,015 G TABL. 60 10 ; 441 MELOXICAMUM 15MG/1,5ML AMP. 3 10 ; 442 MENTHOLUM, MENTHYLIS VALERAS 0,06G TABL. 10 60 ; 443 MESALAZINUM 0,5 G CZOPKI 30 5 ; 444 MESALAZINUM 0,5G TABL. DO JELIT. 100 40 ; 445 METAMIZOLUM NATRICUM PLASTER 1 800 ; 446 METAMIZOLUM NATRICUM 0,5G TABL. 12 80 ; 447 METAMIZOLUM NATRICUM 1G/2ML AMP. 5 10 ; 448 METAMIZOLUM NATRICUM 2,5G/5ML AMP. 5 30 ; 449 METFORMIN (TABLETKI O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU) 0,5 G TABL. 60 3 ; 450 METFORMIN 0,5G TABL. POWL. 60 80 ; 451 METFORMIN (TABLETKI O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU) 0,75 G TABL. 60 3 ; 452 METFORMIN 0,85G TABL. POWL. 60 80 ; 453 METFORMIN 1 G TABL. POWL. 60 100 ; 454 METFORMIN (TABLETKI O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU) 1 G TABL. 60 3 ; 455 METHOTREXATE 0,0025G TABL. 100 2 ; 456 METHYLDOPA 0,25G TABL. 50 5 ; 457 METHYLPHENIDATE 0,01 G TABL. 30 2 ; 458 METHYLPREDNISOLONE 0,004 G TABL. 30 5 ; 459 METHYLROSANILINUM CHLORIDUM 1% PŁYN 20 10 ; 460 METOCLOPRAMIDE 0,01G TABL. 50 20 ; 461 METOCLOPRAMIDE 5MG/ML INJ. 5 2 ; 462 METOPROLOLUM 0,025G TABL. 28 100 ; 463 METOPROLOLUM (TABLETKI O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU) 0,05G TABL. 28 50 ; 464 METOPROLOLUM 0,05G TABL. 30 60 ; 465 METOPROLOLUM (TABLETKI O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU) 0,095G TABL. 28 30 ; 466 METOPROLOLUM 0,1G TABL. 30 20 ; 467 METRONIDAZOLE 0,25G TABL. 20 200 ; 468 METRONIDAZOLE 1% ŻEL 15 60 ; 469 METRONIDAZOLE 10% MAŚĆ 5 5 ; 470 MIANSERIN 0,01G TABL. POWL. 30 20 ; 471 MIANSERIN 0,03 G TABL. POWL. 30 100 ; 472 MIANSERIN 0,06 G TABL. POWL. 30 20 ; 473 MICONAZOLE 0,1G GLOBULKI DOPOCHWOWE 15 2 ; 474 MIDODRINE 0,0025G TABL. 20 20 ; 475 MIRTAZAPINE 0,015 G TABL. ULEG.ROZPAD.W JAMIE USTNEJ 30 5 ; 476 MIRTAZAPINE 0,03 G TABL. POWL. 30 10 ; 477 MOCLOBEMIDE 0,15 G TABL. POWL. 30 10 ; 478 MOMETASONUM 0,10% MAŚĆ 15 50 ; 479 MOMETASONUM 0,10% KREM 30 20 ; 480 MOMETASONUM 1MG/ML PŁYN 20 5 ; 481 MOMETASONUM 50MCG/D. AEROZOL 140 30 ; 482 MONTELUKAST 0,01 G TABL. POWL. 28 20 ; 483 MOXONIDINE 0,2 MG TABL. POWL. 28 10 ; 484 MOXONIDINE 0,4 MG TABL. POWL. 28 3 ; 485 MYCOPHENOLIC ACID 0,5 G TABL. POWL. 50 10 ; 486 NAPHAZOLINE 0,10% KROPLE DO NOSA 10 30 ; 487 NAPROXEN 0,012G/G ŻEL 50 50 ; 488 NAPROXEN 0,1G/G ŻEL 50 100 ; 489 NAPROXEN 0,25 G TABL. 50 20 ; 490 NAPROXEN 0,5 G TABL. 20 60 ; 491 NATAMYCIN 0,02G/G KREM 30 5 ; 492 NATAMYCIN 0,1 G GLOBULKI DOPOCHWOWE 3 5 ; 493 NATAMYCIN,HYDROCORTISON,NEOMYCINI 0,01G0,01G3500IU MAŚĆ 15 10 ; 494 NATAMYCIN,HYDROCORTISON,NEOMYCINI 0,01G0,01G3500IU KREM 15 5 ; 495 NATRII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM - INJ. 250 5 ; 496 NATRII HYALURONAS 0,02% KROPLE OCZNE 10 5 ; 497 NATRIUM CHLORIDE 0,90% INJ. 100 10 ; 498 NATRIUM CHLORIDE 0,90% INJ. 500 20 ; 499 NEBIVOLOL 0,005G TABL. 28 80 ; 500 NEBIVOLOL HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,005G0,0125G TABL. POWL. 28 3 ; 501 NEOMYCIN 0,005 MAŚĆ DO OCZU 3 30 ; 502 NEOMYCIN 1,17% AEROZOL 55 20 ; 503 NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS, BACYTRACINI ZINCI 0,005G0,833MG0,01G/G MAŚĆ 14 5 ; 504 NICERGOLINE 0,01G TABL. POWL. 30 10 ; 505 NICOTINAMIDUM 0,05G TABL. 20 5 ; 506 NICOTINAMIDUM 0,2G TABL. 20 30 ; 507 NIFURATELUM, NYSTATINUM 0,5G2000000J.M. GLOBULKI DOPOCHWOWE 12 2 ; 508 NIFUROXAZIDE 0,1G TABL. 24 30 ; 509 NIMESULIDE 0,1 G TABL. 30 30 ; 510 NIMESULIDE 0,1 G SASZETKI 30 20 ; 511 NITRENDIPINE 0,01G TABL. 60 30 ; 512 NITRENDIPINE 0,02G TABL. 30 30 ; 513 NORFLOXACIN 0,4 G TABL. POWL. 20 10 ; 514 NYSTATIN 100 000J.M. GLOBULKI DOPOCHWOWE 10 5 ; 515 NYSTATIN 500 000J.M. TABL. 16 5 ; 516 OFLOXACIN 0,30% MAŚĆ DO OCZU 3 20 ; 517 OFLOXACIN 0,30% KROPLE 5 20 ; 518 OLANZAPINUM 0,005 G TABL. 28 30 ; 519 OLANZAPINUM 0,01 G TABL. 28 100 ; 520 OLODATEROLUM TIOTROPIUM 2,5MCG2,5MCG ROZTWÓR DO INHALACJI 30 2 ; 521 OLOPATADINE 0,10% KROPLE OCZNE 5 5 ; 522 OMEPRAZOLE 0,02G KAPS. 28 300 ; 523 OMEPRAZOLE 0,04 G KAPS. 28 100 ; 524 ONDANSETRONUM 0,008 G TABL. POWL. 10 2 ; 525 OPIPRAMOL 0,05G TABL. 20 200 ; 526 OSSEIN-HYDROXYAPATITE COMPLEX 0,83G TABL. POWL. 40 5 ; 527 OXCARBAZEPINE 0,3 G TABL. 50 20 ; 528 OXCARBAZEPINE 0,6 G TABL. 50 20 ; 529 OXYTETRACYCLINUM ,HYDROCORTISONUM ACETAS 0,03G0,01G/G MAŚĆ 10 80 ; 530 OXYTETRACYCLINUM ,HYDROCORTISONUM ACETAS 55ML AEROZOL 55 20 ; 531 PANTOPRAZOLE 0,02 G TABL. 28 300 ; 532 PANTOPRAZOLE 0,04 G TABL. 28 200 ; 533 PAPAVERINE 40MG/2ML AMP. 10 3 ; 534 PARACETAMOL 0,5 G TABL. 1000 50 ; 535 PARACETAMOL 0,5 G CZOPKI 10 50 ; 536 PARACETAMOLUM, ACIDUM ASCORBICUM, PHENIRAMINI MALEAS 0,50,20,025 GRANULAT 12 5 ; 537 PARACETAMOLUM, CODEINI PHOSPHAS 0,5G0,03G TABL. MUSUJĄCE 16 5 ; 538 PARACETAMOLUM, COFFEINUM, CODEINI PHOSPH. 0,5G0,003G0,008G TABL. MUSUJĄCE 12 5 ; 539 PARACETAMOLUM, HYOSCINI BUTYLBROMIDUM 0,5G0,01G TABL. POWL. 10 5 ; 540 PARACETAMOLUM, PROPYPHENAZONUM, COFFEINUM 0,25G0,15G0,05G TABL. 10 20 ; 541 PARACETAMOLUM, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 0,325G0,03G TABL. POWL. 24 10 ; 542 PARAFFINUM LIQUIDUM - PŁYN 100 10 ; 543 PAROXETINE 0,02G TABL. POWL. 30 40 ; 544 PENTOXIFYLLINUM 0,1 G DRAŻ. 60 10 ; 545 PENTOXIFYLLINUM 0,4 G TABL. POWL. 30 100 ; 546 PENTOXIFYLLINUM 0,6G TABL. O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU 20 50 ; 547 PERAZINE 0,025G TABL. 20 200 ; 548 PERAZINE 0,1G TABL. 30 100 ; 549 PERINDOPRILUM 0,004G TABL. 30 5 ; 550 PERINDOPRILUM 0,005 G TABL. POWL. 30 50 ; 551 PERINDOPRILUM 0,008 G TABL. 30 5 ; 552 PERINDOPRILUM 0,01 G TABL. POWL. 30 50 ; 553 PERINDOPRILUM AMLODIPINUM 0,005G0,005G TABL. 30 5 ; 554 PERINDOPRILUM AMLODIPINUM 0,01G0,01G TABL. 30 5 ; 555 PERINDOPRILUM AMLODIPINUM INDAPAMIDUM 8MG 5MG 2,5MG TABL. 30 5 ; 556 PERINDOPRILUM AMLODIPINUM INDAPAMIDUM 8MG10MG2,5MG TABL. 30 2 ; 557 PERINDOPRILUM ARGININUM, INDAPAMIDUM, AMLODIPINUM 0,005G1,25MG0,01G TABL. POWL. 30 5 ; 558 PERINDOPRILUM ARGININUM, INDAPAMIDUM, AMLODIPINUM 0,01G0,0025G0,005G TABL. POWL. 30 5 ; 559 PERINDOPRILUM ARGININUM, INDAPAMIDUM, AMLODIPINUM 0,01G0,0025G0,01G TABL. POWL. 30 5 ; 560 PERINDOPRILUM INDAPAMIDUM 0,008G0,0025G TABL. 30 10 ; 561 PERINDOPRILUM INDAPAMIDUM 2,5MG0,625MG TABL. POWL. 30 5 ; 562 PERINDOPRILUM INDAPAMIDUM 4 MG/ 1,25 MG TABL. 30 10 ; 563 PERINDOPRILUM INDAPAMIDUM 5MG1,25MG TABL. POWL. 30 5 ; 564 PERMETHRIN 0,05G/G KREM 30 30 ; 565 PHENYLBUTAZONUM 5% MAŚĆ 30 40 ; 566 PHYTOMENADIONUM 0,01G TABL. 30 30 ; 567 PIMECROLIMUS 1% KREM 15 3 ; 568 PIPEMIDIC ACID 0,2G KAPS. 20 3 ; 569 PIRACETAM 0,8G TABL. 60 10 ; 570 PIRACETAM 1,2G TABL. 60 20 ; 571 PIROXICAM 0,02G TABL. 20 10 ; 572 PŁYN WIELOELEKTROLITOWY 500ML INJ. 500 20 ; 573 POLYVINILATE ALCOHOL 1,40% KROPLE OCZNE 10 50 ; 574 POTASSIUM CHLORIDE 0,6G KAPS. 100 10 ; 575 POTASSIUM CHLORIDE 0,75 G/5 ML INJ. 50 1 ; 576 POTASSIUM CHLORIDE 391MG K TABL. 30 60 ; 577 POTASSIUM IODIDE, SODIUM IODIDE 3MG3MG/ML KROPLE OCZNE 10 2 ; 578 PREDNISOLONUMACIDUM SALICYLICUM 0,002G0,004G PŁYN 100 2 ; 579 PREDNISONUM 0,005G TABL. 100 20 ; 580 PREDNISONUM 0,01G TABL. 20 10 ; 581 PREDNISONUM 0,02G TABL. 20 10 ; 582 PREGABALINUM 0,075G KAPS. 28 30 ; 583 PREGABALINUM 0,15G KAPS. 56 10 ; 584 PREPARAT TYPU INS. LIPROLOG NZ 100J.M./ML 3ML INJ. 10 10 ; 585 PREPARAT TYPU ADVAGRAF 1 MG X 30 KAPS NZ 0,001G KAPS. 30 5 ; 586 PREPARAT TYPU ADVAGRAF 5 MG X 30 KAPS.NZ 0,005G KAPS. 30 5 ; 587 PREPARAT TYPU ASPIRIN PROTECT 100 MG X 28 TABL. NZ 0,1G TABL. 28 5 ; 588 PREPARAT TYPU CONVULEX 300 MG X 100 KAPS NZ 0,3 G KAPS. 100 10 ; 589 PREPARAT TYPU CONVULEX 500 MG X 100 KAPS NZ 0,5 G KAPS. 100 20 ; 590 PREPARAT TYPU COSOPT KROPLE DO OCZU 5ML NZ 0,02G0,005G KROPLE OCZNE 5 5 ; 591 PREPARAT TYPU ENGERIX B NZ 0,02 MG/1 ML INJ. 1 5 ; 592 PREPARAT TYPU GLUCOPHAGE NZ 1 G TABL. POWL. 30 10 ; 593 PREPARAT TYPU INS. ABASAGLAR NZ 300J.M./3ML INJ. 10 1 ; 594 PREPARAT TYPU INS. ACTRAPID NZ 300J.M/3ML INJ. 5 10 ; 595 PREPARAT TYPU INS. GENSULIN M30 NZ 300JM/3ML INJ. 10 5 ; 596 PREPARAT TYPU INS. GENSULIN N 300 J.M./3ML INJ. 10 5 ; 597 PREPARAT TYPU INS. GENSULIN R NZ 300JM/3ML INJ. 10 20 ; 598 PREPARAT TYPU INS. HUMALOG MIX 25 NZ 300J.M./3ML INJ. 5 10 ; 599 PREPARAT TYPU INS. HUMALOG NZ 300 J.M./3 ML INJ. 5 20 ; 600 PREPARAT TYPU INS. HUMULIN M3 NZ 300 J.M./3 ML INJ. 5 5 ; 601 PREPARAT TYPU INS. HUMULIN N NZ 300 J.M./3 ML INJ. 5 3 ; 602 PREPARAT TYPU INS. HUMULIN R NZ 300J J.M./3ML INJ. 5 3 ; 603 PREPARAT TYPU INS. INSULATARD NZ 300 J.M./3 ML INJ. 10 10 ; 604 PREPARAT TYPU INS. LEVEMIR NZ 300J.M/1ML INJ. 10 2 ; 605 PREPARAT TYPU INS. MIXTARD 30 NZ 300J.M./3ML INJ. 5 10 ; 606 PREPARAT TYPU INS. NOVOMIX 30 NZ 300 J.M./3 ML INJ. 10 5 ; ; 607 PREPARAT TYPU INS. NOVORAPID NZ 300 J.M./3 ML INJ. 10 10 ; 608 PREPARAT TYPU INS. POLHUMIN N NZ 300 J.M./3 ML INJ. 5 5 ; 609 PREPARAT TYPU INS. POLHUMIN R NZ 300J.M./3ML INJ. 5 2 ; 610 PREPARAT TYPU MEDIDERM 1000G KREM 1000 5 ; 611 PREPARAT TYPU MEDIDERM 500G KREM 500 20 ; 612 PREPARAT TYPU NANOSILVER - AEROZOL 125 5 ; 613 PREPARAT TYPU PASKI IXELL - PASKI 50 150 ; 614 PREPARAT TYPU PROCTO-HEMOLAN 0,05G0,02G KREM 20 10 ; 615 PREPARAT TYPU RESVEGA - KAPS. 60 5 ; 616 PREPARAT TYPU ROWATINEX - KAPS. 30 5 ; 617 PREPARAT TYPU TEGRETOL CR 200MG 50 TABL. NZ 0,2G TABL. 50 300 ; 618 PREPARAT TYPU TEGRETOL CR 400MG 50 TABL. NZ 0,4G TABL. 30 150 ; 619 PREPARAT TYPU TERMCOOL - ŻEL 30 5 ; 620 PREPARAT TYPU VAXOL 200D AEROZOL 10 20 ; 621 PREPARAT TYPU VIT.D3 2000J.M. KAPS. 125 5 ; 622 PREPARAT TYPU VIT.D3 4000J.M. KAPS. 60 3 ; 623 PREPARAT TYPU ŻEL DO USG I EKG - ŻEL 500 25 ; 624 PREPARAT ZIOŁOWY TYPU TABLETKI USPOKAJAJĄCE - TABL. 60 20 ; 625 PREPARAT ZŁOZONY TYPU ARTEMISOL 0,873G/ML NALEWKA 100 10 ; 626 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU ACIFUNGIN FORTE - PŁYN 30 10 ; 627 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU BEPANTHEN EYE - KROPLE OCZNE 10 3 ; 628 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU CARDIOL C - KROPLE 40 5 ; 629 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU CERUMEX - KROPLE DO USZU 15 10 ; 630 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU DENTOSEPT - PŁYN 100 30 ; 631 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU DERNILAN - MAŚĆ 35 10 ; 632 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU EMOFIX - MAŚĆ 30 5 ; 633 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU FALVIT - DRAŻ. 60 10 ; 634 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU FITOLIZYNA - PASTA 100 30 ; 635 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU FIXSIN - PROSZEK -> PŁYN 15 4 ; 636 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU HEMORECTAL - CZOPKI 10 20 ; 637 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU HEMOROL - CZOPKI 12 20 ; 638 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU KROPLE ŻOŁĄDKOWE - KROPLE 35 10 ; 639 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU NERVOSOL - PŁYN 35 5 ; 640 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU PROCTIS -M - MAŚĆ 30 10 ; 641 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU PROCTOMINA - CZOPKI 10 20 ; 642 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU PROKTIS-M - CZOPKI 10 10 ; 643 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU PYRALGIN PLASTRY 18 CM X 12 CM PLASTER 50 2 ; 644 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU RAPHACHOLIN - DRAŻ. 30 20 ; 645 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU SAL EMS - TABL. MUSUJĄCE 40 80 ; 646 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU SINUPRET EXTRACT - DRAŻ. 20 20 ; 647 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU SUPER OPTIC - KAPS. 60 10 ; 648 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU UROSEPT - DRAŻ. 60 10 ; 649 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU VIPROSAL - MAŚĆ 50 10 ; 650 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU VIT.B COMP. - DRAŻ. 50 30 ; 651 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU VIVOMIXX MICRO - KAPS. 30 10 ; 652 PREPARAT ZŁOŻONY TYPU ZOXIDERM EMULSJA - PŁYN 150 15 ; 653 PRIDINOL 0,005 G TABL. 50 5 ; 654 PROGESTERONE 0,05G TABL. PODJĘZ. 30 5 ; 655 PROMAZINE 0,025G DRAŻ. 60 10 ; 656 PROMAZINE 0,05G DRAŻ. 60 50 ; 657 PROMAZINE 0,1G DRAŻ. 60 20 ; 658 PROMETHAZINUM 0,025G DRAŻ. 20 30 ; 659 PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 0,15G TABL. POWL. 20 5 ; 660 PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 0,3G TABL. 20 10 ; 661 PROPRANOLOL 0,01G TABL. 50 100 ; 662 PROPRANOLOL 0,04 G TABL. 50 20 ; 663 PSEUDOEPHEDRINUM 0,06 G TABL. POWL. 10 20 ; 664 PYRANTELUM 0,25G TABL. 3 5 ; 665 QUETIAPINUM 0,025G TABL. POWL. 30 150 ; 666 QUETIAPINUM 0,1 G TABL. POWL. 60 50 ; 667 QUETIAPINUM (TABLETKI O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU) 0,2 G TABL. POWL. 60 15 ; 668 QUETIAPINUM 0,2G TABL. 60 30 ; 669 QUETIAPINUM 0,3 G TABL. POWL. 60 5 ; 670 QUINAPRIL 0,01G TABL. POWL. 30 10 ; 671 RABIES VACCINE 2,5 J.M. = 1 DAWKA INJ. 0,5 2 ; 672 RAMIPRILUM, AMLODIPINUM 0,005G0,005G KAPS. 30 10 ; 673 RANITIDINUM 0,15G TABL. 60 500 ; 674 RETINOL 800 J.M./1 G MAŚĆ 25 60 ; 675 RETINOLI ACETAS, TOCOPHEROLI ACETAS 2.500J.M. 0,05G KAPS. 30 40 ; 676 RETINOLUM 250 J.M./G MAŚĆ DO OCZU 5 5 ; 677 RHEI RADIX - TABL. 10 5 ; 678 RIBOFLAVINUM 0,003 G TABL. 50 5 ; 679 RIFAMPICINUM, ISONIAZIDUM 0,3G0,15G KAPS. 100 5 ; 680 RIFAXIMINUM 0,2 G TABL. POWL. 28 5 ; 681 RISPERIDONUM 0,001G TABL. POWL. 20 10 ; 682 RISPERIDONUM 0,002G TABL. POWL. 20 5 ; 683 RISPERIDONUM 0,004G TABL. POWL. 20 5 ; 684 RISPERIDONUM 0,05G AMP. 1 3 ; 685 RISPERIDONUM 0,0375G AMP. 1 3 ; 686 RIVAROXABANUM 0,015 G TABL. POWL. 100 2 ; 687 RIVAROXABANUM 0,02 G TABL. POWL. 100 10 ; 688 ROSUVASTATINUM 0,005 G TABL. POWL. 28 20 ; 689 ROSUVASTATINUM 0,01 G TABL. POWL. 28 50 ; 690 ROSUVASTATINUM 0,015 G TABL. POWL. 28 5 ; 691 ROSUVASTATINUM 0,02 G TABL. POWL. 28 20 ; 692 ROSUVASTATINUM 0,04 G TABL. POWL. 28 5 ; 693 RUPATADINUM 0,01 G TABL. 30 5 ; 694 RUTOSIDUM,ASCORBICUM ACIDUM 0,1G0,025G TABL. 125 300 ; 695 SABALIS SERRULATA 0,32 G WYCIĄGU KAPS. 60 10 ; 696 SALBUTAMOLUM 0,5MG/ML AMP. 10 2 ; 697 SALBUTAMOLUM 100MCG/D. AEROZOL 200 100 ; 698 SALICYLAMIDUM, RUTOSIDUM, ACIDUM ASCORBICUM 0,3G0,05G0,1G DRAŻ. 40 400 ; 699 SALMETEROL 0,025MG/D. AEROZOL 120 5 ; 700 SALMETEROL 50MCG/D. KAPS. 60 15 ; 701 SERTRALINUM 0,05G TABL. POWL. 30 30 ; 702 SERTRALINUM 0,1G TABL. POWL. 30 10 ; 703 SILIBI MARIANI EXTRACTUM SICCUM 0,035G TABL. DRAŻ. 60 20 ; 704 SILIBI MARIANI EXTRACTUM SICCUM 0,07 G KAPS. 30 10 ; 705 SIMETHICON 0,04G KAPS. 100 30 ; 706 SIMVASTATINUM 0,01 G TABL. POWL. 28 20 ; 707 SIMVASTATINUM 0,02 G TABL. POWL. 28 200 ; 708 SIMVASTATINUM 0,04 G TABL. POWL. 28 60 ; 709 SODIUM CHLORIDE 0,9%/10 ML AMP. 50 10 ; 710 SODIUM CHLORIDE 0,9%/5 ML AMP. 20 5 ; 711 SODIUM TETRABORATE 20% PŁYN 10 10 ; 712 SOLIFENACINUM 0,01G TABL. POWL. 30 2 ; 713 SOLUTIO RINGERI 500ML INJ. 500 3 ; 714 SPIRITUS SALICYLATUS - PŁYN 100 5 ; 715 SPIRIVA HANDHALER - INHALATOR/NEBULIZATOR 1 5 ; 716 SPIRONOLACTONUM 0,025G TABL. 100 50 ; 717 SPIRONOLACTONUM 0,1 G TABL. POWL. 20 50 ; 718 SULFACETAMIDE SODIUM, HYDROXYETHYLCELLULOSE 10% HEC KROPLE OCZNE 2 20 ; 719 SULFACETAMIDUM 0,1 KROPLE OCZNE 12 80 ; 720 SULFAMETHOXAZOLE,TRIMETHOPRIM 0,96G TABL. 10 300 ; 721 SULFASALAZINUM 0,5G TABL. 100 5 ; 722 SULFATHIAZOLE, NAPHAZOLINE NITRATE,CHLORETONUM 0,05G0,001G/ML KROPLE DO NOSA 20 20 ; 723 SULFATHIAZOLUM ARGENTUM 0,02 KREM 400 10 ; 724 SULODEXIDUM 250J KAPS. 50 20 ; 725 SULPIRIDUM 0,05G KAPS. 24 200 ; 726 SULPIRIDUM 0,1G KAPS. 24 100 ; 727 SULPIRIDUM 0,2G KAPS. 30 10 ; 728 TAMSULOSIN 0,4MG KAPS. 30 50 ; 729 TANNINUM ALBUMINATUM 0,5 G TABL. 20 10 ; 730 TELMISARTANUM 0,04 G TABL. 28 10 ; 731 TELMISARTANUM 0,08G TABL. 28 10 ; 732 TELMISARTANUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,04G0,0125G TABL. 28 5 ; 733 TELMISARTANUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,08G0,0125G TABL. 28 2 ; 734 TELMISARTANUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,08G0,025G TABL. 28 5 ; 735 TERBINAFINUM 0,25G TABL. 14 30 ; 736 TERBINAFINUM 1% AEROZOL 30 5 ; 737 TESTOSTERONUM ENANTHATUM 0,1 G/1 ML INJ. 5 2 ; 738 TETANUS TOXOID VACCINE 40 J.M. AMP. 0,5 20 ; 739 THEOPHYLLINUM 0,15 G TABL. POWL. 50 5 ; 740 THEOPHYLLINUM 0,2 G KAPS. 30 10 ; 741 THEOPHYLLINUM 0,3G TABL. 50 80 ; 742 THIAMAZOLUM 0,005G TABL. POWL. 50 5 ; 743 THIAMAZOLUM 0,01G TABL. POWL. 50 5 ; 744 THIAMINI HYDROCHLORIDUM PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM CYANOCOBALAMINUM ; (100 MG 100 MG 1 MG)/2 ML 0,1G0,2G0,2MG TABL. 100 15 ; 745 THIAMINUM 0,003 G TABL. 50 5 ; 746 THIAMINUM 0,025G TABL. 50 20 ; 747 THIAMINUM 0,05G/ML AMP. 10 2 ; 748 THIETHYLPERAZINUM 0,0065 G/1 ML INJ. 5 2 ; 749 THIETHYLPERAZINUM 0,0065G TABL. POWL. 50 5 ; 750 THIETHYLPERAZINUM 0,0065G CZOPKI 6 5 ; 751 THIOCTIC ACID 0,6 G TABL. POWL. 30 200 ; 752 THYMI HERBA, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRIC 0,316G0,01G TABL. 10 80 ; 753 THYMI HERBA, SALVIAE FOLIUM, MENTHAE PIP. - ZIOŁA 20 20 ; 754 TIANEPTINUM 0,0125G TABL. POWL. 90 20 ; 755 TICAGRELORUM 0,09 G TABL. POWL. 56 5 ; 756 TIMOLOL 0,25% KROPLE 5 5 ; 757 TIMOLOL 0,50% KROPLE 5 5 ; 758 TIMONACIC 0,1G TABL. 100 60 ; 759 TINCTURA MENTHAE PIPERITAE - KROPLE 35 5 ; 760 TIOTROPIUM BROMIDE 0,018MG/D KAPS. 90 5 ; 761 TIZANIDINUM 0,004G TABL. 30 20 ; 762 TIZANIDINUM 0,006G KAPS. 30 5 ; 763 TOBRAMYCINUM 0,003 KROPLE OCZNE 5 5 ; 764 TOBRAMYCINUM 0,003 MAŚĆ DO OCZU 5 5 ; 765 TOLPERISONE 0,05G TABL. POWL. 30 40 ; 766 TOLPERISONE 0,15G TABL. 30 60 ; 767 TOLTERODINUM 0,004 G KAPS. 28 5 ; 768 TOPIRAMATUM 0,05 G TABL. POWL. 28 10 ; 769 TOPIRAMATUM 0,1G TABL. POWL. 28 10 ; 770 TOPIRAMATUM 0,2G TABL. POWL. 28 5 ; 771 TORASEMIDUM 0,005G TABL. 30 20 ; 772 TORASEMIDUM 0,01G TABL. 30 30 ; 773 TORMENTILLAE UNG.COMP. MAŚĆ 30 30 ; 774 TRAMADOLUM 0,05G KAPS. 20 200 ; 775 TRAMADOLUM 0,05G/1ML AMP. 5 20 ; 776 TRAMADOLUM 0,1 G CZOPKI 5 100 ; 777 TRAMADOLUM 0,1 G/2 ML INJ. 5 10 ; 778 TRAMADOLUM 0,1G TABL. 30 150 ; 779 TRAMADOLUM, PARACETAMOLUM 0,0375G0,325G TABL. POWL. 30 30 ; 780 TRAMADOLUM, PARACETAMOLUM 0,75G0,65G TABL. 60 30 ; 781 TRAVOPROSTUM 0,04MG/ML KROPLE OCZNE 2,5 5 ; 782 TRAZODONUM HYDROCHLORIDUM 0,075G TABL. 30 40 ; 783 TRAZODONUM HYDROCHLORIDUM 0,15G TABL. 60 10 ; 784 TREHALOSUM 3% KROPLE OCZNE 10 10 ; 785 TRIMEBUTINUM 0,1G TABL. POWL. 100 10 ; 786 TRIMETAZIDINE 0,035G TABL. POWL. 60 10 ; 787 TRIPTORELINUM 0,01125 G INJ. 1 2 ; 788 TROXERUTIN 0,05G/ML KROPLE OCZNE 10 5 ; 789 TROXERUTIN 0,3G KAPS. 50 5 ; 790 VALERIANAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 0,2G DRAŻ. 60 5 ; 791 VALSARTANUM 0,08 G TABL. POWL. 28 20 ; 792 VALSARTANUM 0,16 G TABL. POWL. 28 20 ; 793 VALSARTANUM HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,08G0,0125G TABL. POWL. 28 10 ; 794 VALSARTANUM HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,16G0,0125G TABL. POWL. 28 25 ; 795 VALSARTANUM HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,16G0,025G TABL. POWL. 28 25 ; 796 VALSARTANUM HYDROCHLOROTHIAZIDUM 0,32G0,025G TABL. POWL. 28 5 ; 797 VASELINUM ALBUM WAZELINA 30 200 ; 798 VENLAFAXINUM 0,0375 G KAPS. 28 5 ; 799 VENLAFAXINUM 0,075G KAPS. 28 30 ; 800 VENLAFAXINUM 0,15 G KAPS. 28 5 ; 801 VERAPAMILUM 0,04G TABL. 20 10 ; 802 VERAPAMILUM 0,08G TABL. 20 10 ; 803 VERAPAMILUM 0,12G TABL. POWL. 20 5 ; 804 VERAPAMILUM 0,24G TABL. 20 10 ; 805 VINILINUM PŁYN 100 2 ; 806 VINPOCETINUM 0,005G TABL. 100 30 ; 807 VINPOCETINUM 0,01G TABL. 90 5 ; 808 VIT.B1,VIT.B6,VIT. B12,LIGNOCAINA 0,005G0,005G0,5G AMP. 5 10 ; 809 WARFARINUM 0,003G TABL. 100 5 ; 810 WARFARINUM 0,005G TABL. 100 10 ; 811 XYLOMETAZOLINUM 0,10% KROPLE DO NOSA 10 600 ; 812 ZINC OXIDE 10% MAŚĆ 20 10 ; 813 ZOFENOPRILUM 0,0075 G TABL. POWL. 28 5 ; 814 ZOFENOPRILUM 0,03 G TABL. POWL. 28 10 ; 815 ZUCLOPENTHIXOLUM 0,025G TABL. POWL. 100 2 ; 816 ZUCLOPENTHIXOLUM 0,2G/ML AMP. 10 3 ;

Część nr: 2 Nazwa: PAKIET II
L.p., Nazwa międzynarodowa, Dawka, Postać, Wielkość opakowania, Ilość opakowań; 1. ACETYLCYSTEINE 0,2G TABL. 20 30; 2. ACETYLCYSTEINE 0,6G TABL. 10 200; 3. ACIDUM VALPROICUM 0,3G TABL. 30 2000; 4. ACIDUM VALPROICUM 0,5G TABL. 30 3000; 5. AMIODARONE HCL 50MG/ML AMP 6 3; 6. ATENOLOLUM 0,025G TABL. 60 20; 7. ATENOLOLUM 0,05G TABL. 30 30; 8. BETAXOLOL 0,02 G TABL. 28 15; 9. CICLOPIROXUM 1% PŁYN 20 ml 40; 10. CICLOPIROXUM 8% LAKIER 3 g 40; 11. CLOPIDOGREL 0,075G TABL. 28 50; 12. CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 0,005G KAPS. 30 30; 13. CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 0,01G KAPS. 30 20; 15. DEXTROMETHORPHANUM 0,015G TABL. 30 300; 16. DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM 0,04G TABL. 20 200; 17. DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM 40MG/2ML INJ. AMP 5 30; 18. DROTAVERINI HYDROCHLORIDUM 0,08G TABL. 20 400; 19. ENOXAPARINUM 100MG/ML AMP.STRZYK. 10 30; 20. ENOXAPARINUM 40 MG/0,2 ML AMP.STRZYK. 10 10; 21. ENOXAPARINUM 40MG/0,4 ML AMP.STRZYK. 10 80; 22. ENOXAPARINUM 60MG/0,6ML AMP.STRZYK. 10 20; 23. ENOXAPARINUM 80MG/0,8 ML AMP.STRZYK. 10 30; 24. FEXOFENADINUM 0,18G TABL. 20 30; 25. FLUOXETINUM 0,02G TABL. 30 200; 26. GLIMEPIRIDUM 0,001G TABL. 30 10; 27. GLIMEPIRIDUM 0,002G TABL. 30 40; 28. GLIMEPIRIDUM 0,003G TABL. 30 30; 29. GLIMEPIRIDUM 0,004G TABL. 30 20; 30. ISOSORBIDUM MONONITRATUM 0,01 G TABL. 60 5; 31. ISOSORBIDUM MONONITRATUM 0,02G TABL. 60 20; 32. KETOPROFEN 0,1 G CZOPKI 10 100; 33. KETOPROFEN 0,15 G TABL. 20 60; 34. KETOPROFEN 0,2 G TABL. 14 30; 35. KETOPROFEN 0,1 G TABL. 30 70; 36. KETOPROFEN 2,5% ŻEL 60 g 300; 37. MAGNESIUM LACTAS DIHYDRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLOR. 0,048G0,005G TABL. POWL. 50 50; 38. NIFUROXAZIDE 0,2 G KAPS. 12 30; 39. OFLOXACIN 0,2 G TABL. POWL. 10 5; 40. OXYBUTYNIN 0,005G TABL. 30 10; 41. PHOSPOLIPIDUM ESSENTIALE EX SOIA 0,3G KAPS. 50 80; 42. POLYSTYRENE SULFONATE 99,934% = 1,42 G SODU/15 G PROSZEK -> ZAWIESINA 454 10; 43. PREPARAT TYPU INS. APIDRA SOLOSTAR NZ 300J.M./3ML INJ. 5 10; 44. PREPARAT TYPU INS. LANTUS SOLOSTAR NZ 300J.M./3ML INJ. 5 20; 45. RAMIPRILUM 0,01G TABL. 30 600; 46. RAMIPRILUM 0,0025G TABL. 30 300; 47. RAMIPRILUM 0,005G TABL. 30 900; 48. ROXITHROMYCINUM 0,15 G TABL. POWL. 10 10; 49. SOTALOLUM 0,04G TABL. 60 20; 50. SOTALOLUM 0,08G TABL. 30 5; 51. SPIRAMYCIN 3 MLN J.M. TABL. 10 20; 52. TIAPRIDUM 0,1G TABL. 20 10; 53. TRANEXAMIC ACID 0,5G TABL. 20 5; 54. Zolpidemi tartras 0,01G TABL. 20 10; 55. ZOPICLONE 0,0075G TABL. 20 10.

Część nr: 3 Nazwa: PAKIET III
L.p. Nazwa międzynarodowa, Dawka, Postać, Wielkość opakowania, Ilość opakowań; 1. ALPRAZOLAM 0,5MG TABL. 30 30; 2. BROMAZEPAM 0,003 G TABL. 30 10; 3. BROMAZEPAM 0,006 G TABL. 30 5; 4. CHLORDIAZEPOXIDE 0,005 G DRAŻ. 20 5; 5. CHLORDIAZEPOXIDE 0,01 G DRAŻ. 20 5; 6. CLOBAZAM 0,01 G TABL. 20 5; 7. CLONAZEPAM 1MG/ML AMP. 10 5; 8. CLONAZEPAM 0,5MG TABL. 30 200; 9. CLONAZEPAM 0,002G TABL. 30 400; 10. DIAZEPAM 0,01 G/2 ML INJ. 5 20; 11. DIAZEPAM 0,005G TABL. 20 180; 12. DIAZEPAM 0,002G TABL. 20 30; 13. DIAZEPAM 0,005 G/2,5 ML PŁYN 5 1; 14. ESTAZOLAM 0,002 G TABL. 20 150; 15. LORAZEPAM 0,001G TABL. 25 10; 16. LORAZEPAM 2,5MG TABL. 25 20; 17. NITRAZEPAM 0,005G TABL. 20 20; 18. OXAZEPAM 0,01G TABL. 20 30; 19. TEMAZEPAM 0,01G TABL. 20 20.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000, 33615000, 33620000, 33631400, 33632100, 33661500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin