Zlecenie 7404054 - Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych...

   
Analizuj Zamówienie 7404054 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-27
przedmiot zlecenia
Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawi
ającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępowego APN o nazwie peka.pl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami: Świadczenia telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usługi prywatnego punktu dostępowego APN o nazwie peka.pl:
2.1. Świadczenie usługi dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy APN-em peka.pl, a systemami informatycznymi Zamawiającego z wykorzystaniem dostarczonych przez Wykonawcę 75 sztuk kart SIM.
2.2. Uruchomienie i utrzymanie działającego APN o nazwie peka.plprzez okres obowiązywania Umowy.
3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1. Odbiór dostarczonej usługi będzie polegał na przeprowadzeniu testu akceptacyjnego APN w oparciu o losowo wybrane przez Zamawiającego karty SIM w liczbie 10 szt.
3.2. Wszystkie czynności odbiorcze muszą zakończyć się do 3 dni od uruchomienia Usługi.
3.3. Aktywacja kart odbędzie się wyłącznie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podpisania wewnętrznych dokumentów Wykonawcy.
branża Telekomunikacja, Telefony
podbranża telekomunikacja usługi
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin