Przetarg 10061035 - Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół...

   
Analizuj Zamówienie 10061035 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-06
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec w okre
sie od 2 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2024 r., dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (nr 2, 3, 4) na terenie Gminy Miejskiej w Wągrowcu. W zakresusług wchodzi przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków. Wykonawca posiłki będzie dostarczał w termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.- do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec (55 obiadów x 104 dni = 5720)- do Szkoły Podstawowej nr 3, im. Mikołaja Kopernika, ul. Letnia 1, 62-100 Wągrowiec (70 obiadów x 104 dni = 7280)- do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec (70 obiadów x 104 dni = 7280)RAZEM: 20 280 obiadówSzczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ , projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 12 do SWZ i jadłospisie stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2024 r., dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych położonych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec. W zakresusługi wchodzi przygotowanie i dostarczenie posiłków do miejsca wskazanego przez dyrektora danego przedszkola.Wykonawca będzie dostarczał posiłki do przedszkoli w termosach w ilościach odpowiadających liczbie oddziałów w danym przedszkolu. Liczba oddziałów w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:• Przedszkole nr 1: 8 oddziałów, • Przedszkole nr 2: 7 oddziałów,• Przedszkole nr 3: 7 oddziałów.Nazwa przedszkola/Liczba dzieci/Śniadania/Obiad/PodwieczorekPrzedszkole nr 1/194/190/194/158Przedszkole nr 2/172/162/164/119Przedszkole nr 3/101/91/101/63Łącznie w trakcie umowy:54 489 śniadań56 457 obiadów41 820 podwieczorkówSzczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ , projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 12 do SWZ i jadłospisie stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

SZ.271.21.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00495125/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 09:00
Po zmianie:
2023-11-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 09:15
Po zmianie:
2023-11-20 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-19
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55321000, 55524000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin