Przetarg 7410129 - Świadczenie usług laboratoryjnych Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7410129 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-01
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług laboratoryjnych
Numer referencyjny: ZP.04.PN.2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług labora
toryjnych ( CPV 85145000 – 7 ), zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego.
3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze asort-cenowe - zał.nr 3.1 i zał. nr 3.2. do SIWZ, w których wyspecyfikowano zakres usług laboratoryjnych, z podaniem ich szacunkowej ilości w ciągu 2 lat. Rzeczywista ilość badań w okresie realizacji niniejszej umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zapisem § 1 projektu umowy-zał.nr 2.1. / zał. nr 2.2. do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych badań ( w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym), jak również możliwość zmiany ilości i rodzaju badań w ramach wartości podpisanej umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: wykonywania badań laboratoryjnych od poniedziałku do piątku w godz.07:00 do godz.17:00.
wykonywania badań laboratoryjnych od poniedziałku do piątku w godz.07:00 do godz.17:00.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze asort-cenowe - zał.nr 3.1 do SIWZ, w których wyspecyfikowano zakres usług laboratoryjnych, z podaniem ich szacunkowej ilości w ciągu 2 lat. Rzeczywista ilość badań w okresie realizacji niniejszej umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zapisem § 1 projektu umowy-zał.nr 2.1.

Część nr: 2 Nazwa: wykonywania badań laboratoryjnych na „cito”: - od poniedziałku do piątku w godz.17:00 do godz.07:00 dnia następnego (w piątek do godz 24:00) - w soboty, święta i dni ustawowo wolne od pracy: od początku doby, do godz. 07:00 pierwszego dnia roboczego.
wykonywania badań laboratoryjnych na „cito”: - od poniedziałku do piątku w godz.17:00 do godz.07:00 dnia następnego (w piątek do godz 24:00) - w soboty, święta i dni ustawowo wolne od pracy: od początku doby, do godz. 07:00 pierwszego dnia roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze asort-cenowe - zał nr 3.2.do SIWZ, w których wyspecyfikowano zakres usług laboratoryjnych, z podaniem ich szacunkowej ilości w ciągu 2 lat. Rzeczywista ilość badań w okresie realizacji niniejszej umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zapisem § 1 projektu umowy-zał.nr 2.2. do SIWZ.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85145000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin