Przetarg 6306035 - Świadczenie usług medycznych dla Straży Miejskiej m.st....

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6306035 (zakończony)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2018-09-21
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług medycznych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy Numer referencyjny: SM-WZP-2131-26/18
Wartość bez VAT: 4 34
8 080.00 PLN
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych, w tym profilaktycznej opieki zdrowotnej nad kandydatami do pracy, pracownikami oraz innymi osobami wykonującymi pracę na rzecz Straży Miejskiej m.st. Warszawy przez okres od 1.1.2019 roku do 31.12.2021 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługą społeczną zgodnie z załącznikiem nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE, tym niemniej Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie zgodnie ze wszystkimi przepisami ustawy Pzp.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85000000, 85100000, 85121100, 85121200, 85145000, 85147000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin