Przetarg 6419376 - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY DLA...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6419376 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-19
przedmiot ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA
Numer referencyjny: 944/2018

1
. Badania obejmują:
1) profilaktyczne badania lekarskie – wstępne, okresowe, kontrolne;
2) badania laboratoryjne, badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne,
3) badania sanitarno–epidemiologiczne;
4) prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu eliminację skutków
zdrowotnych występujących zagrożeń.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich żołnierzy i pracowników wojska – wstępnych, okresowych i kontrolnych, zwanych dalej „badaniami profilaktycznymi”.
2) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
i przepisach wykonawczych.
3) wykonywanie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
4) Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych, do których zapewnienia w myśl odrębnych przepisów jest obowiązany pracodawca.
5) Wykonawca ma prawo zlecić dodatkowe badania oraz skierować
na konsultację specjalistyczną, jeżeli lekarz uzna, że jest to niezbędne do wydania orzeczenia dla żołnierza lub pracownika wojska (zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
6) wykonywanie badań laboratoryjnych i zdjęć rentgenowskich zleconych przez lekarza medycyny pracy.
7) wykonywanie opisów badań.
8) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej
w zakresie patologii zawodowej.
9) wykonanie konsultacji okulistycznych z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973).
10) Monitorowanie stanu zdrowia pracujących w grupach szczególnego ryzyka.
11) Prowadzenie analiz stanu zdrowia żołnierzy oraz pracowników pod względem występowania chorób zawodowych.
12) wykonywanie badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
13) gromadzenie i przechowywanie (zgodnie z przepisami) informacji
o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką lekarską.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500280619-N-2018 z dnia: 2018-11-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Data: 2018-12-11, godzina: 09:30,
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85121000, 85121200, 85148000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin