Przetarg 7582705 - Świadczenie usług pocztowych dla SP ZOZ MSWiA w...

   
Analizuj Zamówienie 7582705 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-10
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2
Numer referencyjny: M-2373-15/2020

Świadczenie
usług pocztowych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134123-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: dla zadania nr 1 - Wykonawca spełni ten warunek jeśli posiada przynajmniej
jedną placówkę w: Koszalinie, Słupsku,Połczynie Zdroju. - dla zadania nr 2 - Wykonawca spełni ten
warunek jeśli posiada przynajmniej jedną placówkę w: Koszalinie i Słupsku.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: dla zadania nr 1 - Wykonawca spełni ten warunek jeśli posiada przynajmniej
jedną placówkę w: Koszalinie, Słupsku, Połczynie Zdroju. - dla zadania nr 2 - Wykonawca spełni ten
warunek jeśli posiada przynajmniej jedną placówkę w: Koszalinie i Słupsku.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-27, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-03, godzina: 12:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139166-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina 12:00
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin