Przetarg 10066015 - Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie...

   
Analizuj Zamówienie 10066015 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-08
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczeni
e usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia; załącznik nr 2a do SWZ – wzór umowy (Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy).

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia; załącznik nr 2b do SWZ – wzór umowy (Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy).

BGO−BGZ.25.50.2023.AI

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494195/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 11:00
Po zmianie:
2023-11-20 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-16
Po zmianie:
2023-12-19
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64000000, 64100000, 64110000, 64112000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin