Zlecenie 6808266 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: SZPITAL W...

   
Analizuj Zlecenie 6808266 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-06-03
przedmiot zlecenia
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
SZPITAL W POZNANIU i LUDWIKOWIE:
1. Pulmonologia - Wymagane kwalifikacje: lekarz
specjalista w zakresie pulmonologii z minimum 5 letnim doświadczeniem w zakresie pracy na oddziale pulmonologicznym
2. Onkologia - Wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista w zakresie onkologii klinicznej, specjalista I stopnia lub II stopnia w zakresie radioterapii onkologicznej z min 5 lat doświadczeniem, specjalista pulmonolog z min 5 lat doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w zakresie onkologii
3. Konsultacje specjalistyczne z zakresu neurochirurgii - Wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista w zakresie neurochirurgii, ; wymagane minimum 5 letnie doświadczenie w ww zakresie
4. Konsultacje specjalistyczne z zakresu psychiatrii - Wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista w zakresie psychiatrii; wymagane minimum 5 letnie doświadczenie w ww zakresie
5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie alergologii w ramach poradni alergologicznej -wymagane kwalifikacje: lekarz specjalistów w zakresie pulmonologii i alergologii; wymagane minimum 5 letnie doświadczenie w ww. zakresie;
SZPITAL W CHODZIEŻY:
1. Pulmonologia - Wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista w zakresie pulmonologii lub chorób wewnętrznych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie pulmonologii lub chorób wewnętrznych lub lekarz specjalista w innym zakresie lecz z minimum 5 letnim doświadczeniem w zakresie pracy na oddziale pulmonologicznym
2. Rehabilitacja medyczna - Wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista rehabilitacji ogólnoustrojowej, wymagane minimum 5 letnie doświadczenie w ww zakresie
3. Medycyna paliatywna - Wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista medycyny paliatywnej lub po kursie dla lekarzy medycyny paliatywnej.
4. Radiologia - wymagane kwalifikacje: lekarz radiolog; wymagane minimum 10 letnie doświadczenie w ww zakresie
5. Konsultacje specjalistyczne z zakresu neurologii - Wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista w zakresie neurologii ; wymagane minimum 5 letnie doświadczenie w ww zakresie
6. Konsultacje specjalistyczne z zakresu laryngologii - wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista w zakresie laryngologii, wymagane minimum 5 letnie doświadczenie w ww zakresie
7. Konsultacje specjalistyczne z zakresu okulistyki -wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista w zakresie okulistyki, wymagane minimum 5 letnie doświadczenie w ww zakresie
8. Konsultacje specjalistyczne z zakresu kardiologii -wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista w zakresie kardiologii, wymagane minimum 5 letnie doświadczenie w ww zakresie
9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pulmonologii w ramach poradni pulmonologicznej - Wymagane kwalifikacje: lekarz specjalista w zakresie pulmonologii lub chorób wewnętrznych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie pulmonologii - wymagane 5 letnie doświadczenie w ww zakresie lub lekarz specjalista w innym zakresie lecz z minimum 5 letnim doświadczeniem w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na oddziale pulmonologicznym
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w Centrum osobom objętym statutową działalnością Udzielającego Zamówienia.
Zapraszamy do składania ofert podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), tj. podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin