Zlecenie 7521367 - Usługa badań toksyczności substancji będących...

   
Analizuj Zamówienie 7521367 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-06
przedmiot zlecenia
Usługa badań toksyczności substancji będących przedmiotem projektu dla pszczół oraz testy klatkowe i terenowe (zapytanie of
ertowe nr 1/06/2020)

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu:
1. Określenie toksyczności dwóch substancji będących przedmiotem projektu dla pszczół, tj. przeprowadzenie badań toksyczności:
- ostrej doustnej pszczoły miodnej (Apis mellifera)
- ostrej kontaktowej pszczoły miodnej (Apis mellifera)
- ostrej dla larw pszczoły miodnej (Apis mellifera)
- dla larw pszczoły miodnej (Apis mellifera) podczas wielokrotnego narażenia
- chronicznej dla pszczoły miodnej (Apis mellifera)
2. Określenie wpływu różnych stężeń dwóch substancji będących przedmiotem projektu oraz ich kompozycji na: (i) czas życia pszczół zdrowych bez negatywnego wpływu na ich behawior (testy klatkowe na pszczołach zdrowych) oraz (ii) proces wyleczenia pszczół zarażonych wybranymi patogenami (testy klatkowe na pszczołach zarażonych w warunkach kontrolowanych sporowcami z rodzaju Nosema spp., wirusami pszczelimi (ABPV, CBPV), roztoczami Varroa destructor oraz Paenibacillus larvae wywołyjącymi zgnilca amerykańskiego oraz Melissococcus pluton wywołującymi zgnilca europejskiego.
3. Określenie wpływu opracowanych w ramach projektu kompozycji paszowych (3 różnych) oraz różnych schematów skarmiania nimi pszczół na wartość użytkową i hodowlaną pszczół metodą stacjonarną. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Podwykonawcy, który wykona prace badawczo-rozwojowe wskazane w przedmiocie zamówienia. Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, opis przedmiotu zamówienia został pozbawiony szczegółowych parametrów stanowiącymi przedmiot zamówienia. Uszczegółowienie opisu zostanie przesłane na wniosek Oferenta pod warunkiem uprzedniego zobowiązania się przez niego na piśmie do zachowania poufności przedstawionych informacji. Przedmiot zamówienia Zamówienie podzielono na 3 części:

1. Określenie toksyczności dwóch substancji będących przedmiotem projektu dla pszczół, tj. przeprowadzenie badań toksyczności:
- ostrej doustnej pszczoły miodnej (Apis mellifera)
- ostrej kontaktowej pszczoły miodnej (Apis mellifera)
- ostrej dla larw pszczoły miodnej (Apis mellifera)
- dla larw pszczoły miodnej (Apis mellifera) podczas wielokrotnego narażenia
- chronicznej dla pszczoły miodnej (Apis mellifera)
Zamawiający dostarczy Wykonawcy:
- 2 substancje w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badania
- charakterystykę chemiczną ww. substancji

2. Określenie wpływu różnych stężeń dwóch substancji będących przedmiotem projektu oraz ich kompozycji na: (i) czas życia pszczół zdrowych bez negatywnego wpływu na ich behawior (testy klatkowe na pszczołach zdrowych) oraz (ii) proces wyleczenia pszczół zarażonych wybranymi patogenami (testy klatkowe na pszczołach zarażonych w warunkach kontrolowanych sporowcami z rodzaju Nosema spp., wirusami pszczelimi (ABPV, CBPV), roztoczami Varroa destructor oraz Paenibacillus larvae wywołyjącymi zgnilca amerykańskiego oraz Melissococcus pluton wywołującymi zgnilca europejskiego.Zamawiający dostarczy Wykonawcy:
- 2 substancje oraz ich kompozycje w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badania
- charakterystykę chemiczną ww. substancji

3. Określenie wpływu opracowanych w ramach projektu kompozycji paszowych (3 różnych) oraz różnych schematów skarmiania nimi pszczół na wartość użytkową i hodowlaną pszczół metodą stacjonarną.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy:
- badane substancje oraz kompozycje paszowe w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badania
- charakterystykę chemiczną ww. substancji i kompozycji paszowych
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin