Zlecenie 7404363 - Usługa obejmuje wykonanie gadżetów promocyjnych, w tym...

   
Analizuj Zamówienie 7404363 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-27
przedmiot zlecenia
Usługa obejmuje wykonanie gadżetów promocyjnych, w tym naniesienie na nie oznakowania i dostarczenie do siedziby zamawiającego
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Asortyment i ilości zamawianych gadżetów promocyjnych:
a) Część I zamówienia:
długopisy (typ 1) - 1000 sztuk,
długopisy (typ 2) - 500 sztuk,
zestaw piśmienniczy-100 sztuk,
piórnik ekologiczny-100 sztuk,
zestaw malarski dla dzieci-150 sztuk,
brelok odblaskowy - 300 sztuk,
opaska odblaskowa-300 sztuk,
plecak sportowy-200 szuk,
torba/worek -250 sztuk,
krokomierze-200 sztuk,
kubek typ.2-300 sztuk,
zestaw do robienia baniek-200 sztuk,
magnetyczne naklejki -150 sztuk,
tablica - 200 sztuk,
notes-200 sztuk,
torebka biodrowa-150 sztuk,
stacja pogody-100 sztuk,
głośnik bluetoooth typ. 1 -100 sztuk,
opaska LED-100 sztuk.
b) Część II zamówienia:
balon -1500 sztuk,
daszek kartonowy-1500 sztuk.
2. Parametry zamawianych i przykładowa wizualizacja gadżetów zostały wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podane wymiary poszczególnych gadżetów mogą minimalnie odbiegać od wskazanych w formularzu, natomiast, co do zasady, wielkość obszaru znakowania nie powinna ulec zmianie.
UWAGA
W przypadku gadżetów w ramach Części II zamówienia, znakowanie powinno odpowiadać wizualizacji.
3. W ramach przedmiotowej usługi do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
• wykonanie projektów graficznych gadżetów wraz z ologowaniem,
• zabezpieczenie do celów transportowych,
• transport do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca naniesie znakowanie zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne znaki, które mają zostać wykorzystane przy poszczególnych gadżetach.
5. Oznakowanie produktów oznacza umieszczenie na produktach wymaganego przez Zamawiającego znakowania m.in. zgodnie z dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego: Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji.
6. Projekty oznakowania muszą uwzględniać wszystkie wskazane przez Zamawiającego elementy
i sugestie oraz podlegają ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. Materiały promocyjne muszą być oznakowane zgodnie z wymaganiami jakościowymi Zamawiającego.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotowej usługi powinien przedstawić Zamawiającemu (drogą elektroniczną) projekty gadżetów, na których widoczne będą cechy, które będzie posiadał produkt finalny, z naniesionymi wymaganymi elementami i logotypami i uzyskać akceptację Zamawiającego (drogą elektroniczną). Za egzemplarze wykonane bez wymaganej akceptacji Zamawiający nie uiści zapłaty.
8. Usługa wykonania gadżetów musi zostać zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy lub od dnia gdy rozpoczęciu realizacji usługi nie będzie stała na przeszkodzie sytuacja epidemiologiczna, z zastrzeżeniem, iż realizacja usługi nie może przekroczyć dnia 30.11.2020 r. (uszczegółowienie znajduje się w pkt. X zaproszenia).
branża Usługi reklamowe
podbranża gadżety
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin