Zlecenie 7325327 - Usługi hotelarskie - noclegi i catering Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7325327 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Usługi hotelarskie - noclegi i catering

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy na zapewnienie posiłków
dla grupy do 60 osób podczas jednodniowych warsztatów w terminie 22 lutego 2020 roku i/lub noclegów w terminie 21-22 lutego 2020 r. na potrzeby projektu pn. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” o numerze POWR.02.10.00-00-9002/17 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Cel zamówienia Celem projektu i zamówienia jest opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie 1 zestawu narzędzi diagnostycznych (testów) dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla osób w wieku 3 m-cy - 25 lat, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Realizacja projektu przyczyni się do zminimalizowania problemów pracowników poradni psychped, związanych z diagnozowaniem sfery poznawczej, a wynikających z ograniczonego zasobu testów, spełniających wymogi psychometryczne (tj. znormalizowanych i wystandaryzowanych), zdezaktualizowanych norm testowych, wysokich kosztów testów dostępnych komercyjnie oraz braku narzędzi przystosowanych do badania dzieci ze SPE. Narzędzia diagnostyczne będą wspierały specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych w udzielaniu pomocy uczniom na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia młodszego oraz dzieci specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedmiot zamówienia Przedmiot postępowania składa się z 2 części:
1) Świadczenie usług cateringowych, które obejmuje przygotowywanie i dostarczanie przerw kawowych oraz obiadów dla 60 uczestników warsztatów instruktażowych organizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Organizacja przerw kawowych
Zamówienie zakłada organizację 2 przerw kawowych dla każdej grupy szkoleniowej w danym dniu - 1 przerwa kawowa w pierwszej części dnia szkoleniowego i 2 przerwa kawowa w drugiej części dnia szkoleniowego.
22 lutego – do 60 osób
W ramach przerwy kawowej powinna być dostępna przynajmniej kawa, mleko, cukier, wybór herbat, woda niegazowana i gazowana dla każdego uczestnika (woda nie musi być butelkowana) i drobne przekąski (np.: ciastka lub owoce).
Posiłki
Zamówienie obejmuje organizację obiadu w dniu szkoleniowym dla osób oraz kolacji z 22 na 23 lutego 2020 roku dla osób nocujących w hotelu.
Obiad:
22 lutego – do 60 osób Kolacja:
22 lutego – do 60 osób
2) Zapewnienie noclegów dla grupy do 60 osób w terminie z 21 na 22 i z 22 na 23 lutego 2020 roku Wymagania:
z 21 na 22 lutego – nocleg dla 60 osób
z 22 na 23 lutego – nocleg dla 60 osób
Noclegi w pokojach jednoosobowych ze śniadaniami, wyposażone w osobną łazienkę i ręczniki oraz z wliczonym śniadaniem. Noclegi muszą być zarezerwowane w hotelu w obrębie Warszawy o standardzie do .
Szkolenie realizowane będzie w dzielnicy Warszawa Praga, niedaleko Dworca Wschodniego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiłków i noclegów w trakcie realizacji usługi. Podane wartości są planowanymi. Liczba osób korzystających z noclegu i wyżywienia potwierdzana będzie do godz. 10.00 rano w planowanym dniu, przyjazdu tj. 21 lutego (noclegi) 22 lutego (noclegi i posiłki). W przypadku nieobecności uczestników ustalona kwota za realizację usługi ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu na podstawie oferowanej stawki jednostkowej. Zamawiający może w dowolnym momencie dokonać zmiany wielkości zamówienia. Rozliczenie końcowe zostanie dokonane na podstawie faktycznej ilości wykorzystanych usług i Wykonawca nie będzie rościł praw i pretensji do całości zamówienia objętego przedmiotem postępowania.
branża Gastronomia, catering, Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża żywienie zbiorowe, hotelarstwo
kody CPV 55000000, 55110000, 55270000, 55320000, 55321000, 55520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin