Przetarg 7547665 - Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i...

   
Analizuj Zamówienie 7547665 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-19
przedmiot ogłoszenia
Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego
Numer referencyjny: GZP.3800.24.2020

Przedmiote
m zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usług przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II
w Bełchatowie. 2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego 3.Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zakres rzeczowy czynności przeglądowo-konserwacyjnych aparatury i sprzętu medycznego: • ogólne sprawdzenie prawidłowości działania aparatury i sprzętu medycznego, • sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, zabezpieczeń przed porażeniem, kontrola skuteczności izolacji elektrycznej (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • kontrola sprawności zaworów, zaworów bezpieczeństwa (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów określonej aparatury lub sprzętu medycznego, • legalizacja (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • kalibracja (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • przeprogramowywanie zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • wymiana materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, zużyte akumulatory, baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, oraz innych elementów zużywalnych na skutek normalnej eksploatacji aparatury lub sprzętu medycznego, • czyszczenie elementów aparatury i sprzętu medycznego, • wykonywanie testów bezpieczeństwa, • przygotowanie urządzenia lub sprzętu medycznego do odbioru - jeżeli wykonane czynności przeglądowo konserwacyjne będą musiały być zakończone uzyskaniem zgody na użytkowanie aparatury lub sprzętu medycznego (np. Urząd Dozoru Technicznego, WSSE, PSSE) przed ponownym użytkowaniem urządzenia bądź sprzętu medycznego. 2) Wykonywanie działań naprawczych. 4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 28 części (Zadania nr 1-28), zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdz. XVIII SIWZ. 5. Częstotliwość przeglądów określa Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane jako wymagania Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy regulują postanowienia wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparaty do hemodializy, aparat nerkozastępczy (Gambro)

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparaty do hemodializy (Fresenius Medical Care Polska)

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - resppirator, infant floov (DUTCHMED)

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparaty do znieczulenia, bieżnia (Ge Healthcare Datex - Ohmeda)

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - respirator (Bennet)

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - respirator (Hamiltont)

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - respirator (Simths Medical)

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - centrala pielegniarska, kardiomonitor (Mindray)

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - mikroskop neurochirurgiczny, mikroskop z torem wizyjnym (Möller-Wedel)

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparat do spektralnej tomografii optycznej, USG okulistyczne, laser okulistyczny (Optopol, Echoson, Iridex)

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - perymetr komputerowy, biometr, lampa szcelinowa

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - centrala monitorująca, kardiomonitor (Goldway)

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie nr 13
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - RTG (Philips)

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie nr 14
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - RTG Mobile (Creator - Comm sp.zo.o)

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie nr 15
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - pompy infuzyjne (Ascor)

Część nr: 16 Nazwa: Zadanie nr 16
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - pompy infuzyjne (Kwapisz)

Część nr: 17 Nazwa: Zadanie nr 17
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - centrala pomiarowa (Alter)

Część nr: 18 Nazwa: Zadanie nr 18
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - myjnia dezynfektor (Miele)

Część nr: 19 Nazwa: Zadanie nr 19
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - koncentrator tlenu (Devipol, Happy Air)

Część nr: 20 Nazwa: zadanie nr 20
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - zestaw do trudnej intubacji, fiberoskop, histeroskop , monitor, kamera endoskopowa, zródło światłar, cysto - uretrofiberoskop, Cysto - uretrofiberoskop, optyka (Medim)

Część nr: 21 Nazwa: Zadanie nr 21
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - system do 24 godz. rejestracji EKG, rejestraror, zestaw do badań holterowskich

Część nr: 22 Nazwa: Zadanie nr 22
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparat USG (Aloka, BK Medical, Xylion)

Część nr: 23 Nazwa: Zadanie nr 23
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - wiertarka, napęd neurochirurgiczny (Braun)

Część nr: 24 Nazwa: Zadanie nr 24
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - zestaw do artroskopii, zestaw laparoskopowy, zestaw chirurgicznych naopędów, zestaw chirurgicznych napędów do traumatologii i chirurgii dziecięcej (Braun)

Część nr: 25 Nazwa: Zadanie nr 25
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparat USG (Kosmed)

Część nr: 26 Nazwa: Zadanie nr 26
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparat USG (Mindrey)

Część nr: 27 Nazwa: Zadanie nr 27
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - ssak endoskopowy, diatermia endoskopowa, pompa do spłukiwań, wózek endoskopowy, procesot wizyjny, żródło światła, monitor medyczny, monitor Radiance, Video gastroskop, Video kolonoskop, Bronchowideoskop (Olympus)

Część nr: 28 Nazwa: Zadanie nr 28
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - przegląd i naprawa - myjnia, myjka, endoskan z drukarką, (Olympus)


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540112398-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-29, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 11:00
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115697-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-02, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-07, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540119633-N-2020 z dnia: 2020-07-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-07, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-10, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540122502-N-2020 z dnia: 2020-07-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usług przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego 3.Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zakres rzeczowy czynności przeglądowo-konserwacyjnych aparatury i sprzętu medycznego: • ogólne sprawdzenie prawidłowości działania aparatury i sprzętu medycznego, • sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, zabezpieczeń przed porażeniem, kontrola skuteczności izolacji elektrycznej (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • kontrola sprawności zaworów, zaworów bezpieczeństwa (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów określonej aparatury lub sprzętu medycznego, • legalizacja (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • kalibracja (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • przeprogramowywanie zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • wymiana materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, zużyte akumulatory, baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, oraz innych elementów zużywalnych na skutek normalnej eksploatacji aparatury lub sprzętu medycznego, • czyszczenie elementów aparatury i sprzętu medycznego, • wykonywanie testów bezpieczeństwa, • przygotowanie urządzenia lub sprzętu medycznego do odbioru - jeżeli wykonane czynności przeglądowo konserwacyjne będą musiały być zakończone uzyskaniem zgody na użytkowanie aparatury lub sprzętu medycznego (np. Urząd Dozoru Technicznego, WSSE, PSSE) przed ponownym użytkowaniem urządzenia bądź sprzętu medycznego. 2) Wykonywanie działań naprawczych. 4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 28 części (Zadania nr 1-28), zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdz. XVIII SIWZ. 5. Częstotliwość przeglądów określa Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane jako wymagania Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy regulują postanowienia wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usług przeglądów, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego 3.Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zakres rzeczowy czynności przeglądowo-konserwacyjnych aparatury i sprzętu medycznego: • ogólne sprawdzenie prawidłowości działania aparatury i sprzętu medycznego, • sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, zabezpieczeń przed porażeniem, kontrola skuteczności izolacji elektrycznej (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • kontrola sprawności zaworów, zaworów bezpieczeństwa (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów określonej aparatury lub sprzętu medycznego, • legalizacja (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • kalibracja (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • przeprogramowywanie zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonej aparatury lub sprzętu medycznego), • wymiana materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, zużyte akumulatory, baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, oraz innych elementów zużywalnych na skutek normalnej eksploatacji aparatury lub sprzętu medycznego, • czyszczenie elementów aparatury i sprzętu medycznego, • wykonywanie testów bezpieczeństwa, • przygotowanie urządzenia lub sprzętu medycznego do odbioru - jeżeli wykonane czynności przeglądowo konserwacyjne będą musiały być zakończone uzyskaniem zgody na użytkowanie aparatury lub sprzętu medycznego (np. Urząd Dozoru Technicznego, WSSE, PSSE) przed ponownym użytkowaniem urządzenia bądź sprzętu medycznego. 2) Wykonywanie działań naprawczych. 4. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 30 części (Zadania nr 1-30), zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdz. XVIII SIWZ. 5. Częstotliwość przeglądów określa Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane jako wymagania Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy regulują postanowienia wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze serwisowej aparatury/sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ) oraz: - uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych (dotyczy wszystkich zadań), - przeszkolenie z zakresu przeglądów/napraw przeprowadzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury/sprzętu medycznego, którego dotyczą usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia lub przez inny uprawiony do tego podmiot, potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem (dotyczy wybranych zadań: 8, 14, 25, 26), - przeszkolenie z zakresu przeglądów/napraw aparatury/sprzętu medycznego tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparatury/sprzętu medycznego, którego dotyczą usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, potwierdzone certyfikatem/ zaświadczeniem (dotyczy wybranych zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28) - na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt I ppkt 3.1) SIWZ;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze serwisowej aparatury/sprzętu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ) oraz: - uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych (dotyczy wszystkich zadań), - przeszkolenie z zakresu przeglądów/napraw przeprowadzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury/sprzętu medycznego, którego dotyczą usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia lub przez inny uprawiony do tego podmiot, potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem (dotyczy wybranych zadań: 8, 14, 25, 26), - przeszkolenie z zakresu przeglądów/napraw aparatury/sprzętu medycznego tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparatury/sprzętu medycznego, którego dotyczą usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, potwierdzone certyfikatem/ zaświadczeniem (dotyczy wybranych zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30) - na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt I ppkt 3.1) SIWZ;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TakMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 11:00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Zadanie nr 2
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparaty do hemodializy (Fresenius Medical Care Polska)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50421000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24222,78
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Udzielona gwarancja na naprawę 20,00
Czas na zdiagnozowanie przyczyn awarii 10,00
Czas realizacji naprawy 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - sprzęt Centralnej sterylizatorni(Anmed)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50421000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24222,78
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Udzielona gwarancja na naprawę 20,00
Czas na zdiagnozowanie przyczyn awarii 10,00
Czas realizacji naprawy 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Zadanie nr 22
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 22 Nazwa: Zadanie nr 22
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparat USG (Aloka, BK Medical, Xylion)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50421000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4247,48
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Udzielona gwarancja na naprawę 20,00
Czas na zdiagnozowanie przyczyn awarii 10,00
Czas realizacji naprawy 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 22 Nazwa: Zadanie nr 22
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparat USG (Xylion)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50421000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 849,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Udzielona gwarancja na naprawę 20,00
Czas na zdiagnozowanie przyczyn awarii 10,00
Czas realizacji naprawy 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Zadanie nr 29
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Część nr: 29 Nazwa: Zadanie nr 29
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparat USG (BK Medical)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50421000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1698,99
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Udzielona gwarancja na naprawę 20,00
Czas na zdiagnozowanie przyczyn awarii 10,00
Czas realizacji naprawy 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Zadanie nr 30
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Część nr: 30 Nazwa: Zadanie nr 30
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przegląd i naprawa aparatury i sprzętu medycznego - aparat USG (Aloka)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50421000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1698,99
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Udzielona gwarancja na naprawę 20,00
Czas na zdiagnozowanie przyczyn awarii 10,00
Czas realizacji naprawy 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
branża Medyczna
podbranża serwis, naprawa
kody CPV 50421000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin