Przetarg 7126013 - „Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i...

   
Analizuj Zamówienie 7126013 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-31
przedmiot ogłoszenia
„Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dz
ieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej)”
Numer referencyjny: ADZP-381-50/19

Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej). Przedmiot zamówienia został podzielony na 49 pakietów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3a, 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Sprzęt medyczny (producent Dräger)
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego (producent Dräger). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3a - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 2 Nazwa: Aparat do znieczulenia Leon
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego aparatu do znieczuleń Leon. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 3 Nazwa: Defibrylatory (producent Philips)
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych defibrylatorów

Część nr: 4 Nazwa: Defibrylatory różne
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych defibrylatorów różnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 5 Nazwa: Sprzęt (producent Covidien)
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzęt (producent Covidien). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 6 Nazwa: Respiratory Servo-i
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych respiratorów Servo-i Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 7 Nazwa: Sprzęt noworodkowy (Care Fusion,Bear, ATOM)
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu noworodkowego (Care Fusion,Bear, ATOM). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 8 Nazwa: Kardiomonitory (różne)
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych kardiomonitorów (różnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 9 Nazwa: Rejestratory Holter
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych rejestratorów Holter. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 10 Nazwa: Pompy infuzyjne
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych pomp infuzyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 11 Nazwa: Pulsoksymetry
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych pulsoksymetrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 12 Nazwa: Aparaty EKG
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatów EKG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 13 Nazwa: Aparaty RTG
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatów RTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 14 Nazwa: Litotryptor
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych litotryptora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 15 Nazwa: Aparat do termoterapii
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatu do termoterapii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 16 Nazwa: Aparat do urodynamiki
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatu do urodynamiki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 17 Nazwa: Laser holmowy
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych lasera holmowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 18 Nazwa: Laser medyczny
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych lasera medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 19 Nazwa: Laser pulsakcyjno-barwnikowy
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych lasera pulsakcyjno-barwnikowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 20 Nazwa: Urządzenie do hydrochirurgicznego opracowywania ran
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych urządzenia do hydrochirurgicznego opracowywania ran . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 21 Nazwa: Urządzenie do opracowywania mikrografów
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych urządzenia do opracowywania mikrografów . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 22 Nazwa: Sterylizator wody, uzdatniacze
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych lsterylizatora wody, uzdatniaczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 23 Nazwa: Aparaty KTG
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatów KTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 24 Nazwa: Autoklawy SMS
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych autoklawów SMS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 25 Nazwa: Autoklaw Belimed
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych autoklawu Belimed. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 26 Nazwa: Autoklaw Zirbus
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych autoklawu Zirbus. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 27 Nazwa: Sterylizatory
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sterylizatorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 28 Nazwa: Myjki
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych myjek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 29 Nazwa: Myjka do endoskopów
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych myjka do endoskopów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 30 Nazwa: Videogastropy
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych videogastroskopów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 31 Nazwa: Mikroskopy
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych mikroskopów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 32 Nazwa: Aparaty USG Aloka
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatów USG Aloka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 33 Nazwa: Lampy operacyjne, stoły operacyjne, kolumny
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych lampy operacyjnych, stołów operacyjnych, kolumny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 34 Nazwa: Lampy do fototerapii
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych lamp do fototerapii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 35 Nazwa: Łóżka, wózki
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych łóżek, wózków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 36 Nazwa: Sprzęt różny (aparaty RR, dozowniki, lampy bakteriobójcze, ssaki, inhalatory)
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu różnego (aparaty RR, dozowniki, lampy bakteriobójcze, ssaki, inhalatory). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 37 Nazwa: Sprzęt okulistyczny
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu okulistycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 38 Nazwa: Unity stomatologiczne
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych unitów stomatologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 39 Nazwa: Analizatory poziomu glukozy
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych analizatorów poziomu glukozy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 40 Nazwa: Sprzęt laboratoryjny, operacyjny, rehabilitacyjny
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu laboratoryjnego, operacyjnego, rehablitacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 41 Nazwa: Urządzenia do rozmrażania osocza
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych urządzeń do rozmrażania osocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 42 Nazwa: Aparat elektrochirurgiczny Bowa
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatu elektrochirurgicznego Bowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b- opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 43 Nazwa: Aparat elektrochirurgiczny Force
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatu elektrochirurgicznego Force. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 44 Nazwa: Pompa histeroskopowa, pompa uciskowa, wiertarka (Stryker)
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych pompy histeroskopowej, pompy uciskowej, wiertatki (Stryker). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 45 Nazwa: Pojemniki Wagner
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych pojemików Wagner. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym

Część nr: 46 Nazwa: Urządzenia do badań słuchu
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych urządzenia do badania słuchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 47 Nazwa: Aparat do kriochirurgii, rektoskop
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparat do kiochirurgii, rektoskop. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 48 Nazwa: Sprzęt Leica
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu Leica. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym.

Część nr: 49 Nazwa: Sprzęt EMED
Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzęt EMED. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3b - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540237662-N-2019 z dnia: 2019-11-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże: 1) że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum: 1 zamówienie na usługi serwisowe dotyczące przeglądów i napraw sprzętu medycznego i aparatury medycznej o wartości każdej usługi (w ramach jednej umowy) nie mniej niż: • pakiet 1: 62 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do znieczulania, monitorów funkcji życiowych, inkubatorów, respiratorów) • pakiet 2: 6 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do znieczulania) • pakiet 3: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw defibrylatorów) • pakiet 4: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw defibrylatorów) • pakiet 5: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw respiratorów i urządzeń do ogrzewania pacjenta) • pakiet 6: 3 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw respiratorów) • pakiet 7: 7 750,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw respiratorów, inkubatorów, stanowisk do resuscytacji) • pakiet 8: 2000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw kardiomonitorów) • pakiet 9: 2 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw rejestratorów Holter) • pakiet 10: 6 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw pomp infuzyjnych) • pakiet 11: 3000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw pulsoksymetrów) • pakiet 12: 2 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów EKG, EEG) • pakiet 13: 7 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatury rentgenowskiej) • pakiet 14: 14 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do rozbijania kamieni ESWL) • pakiet 15: 2 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do termoterapii) • pakiet 16: 1 750,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do urodynamiki) • pakiet 17: 2 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw laserów medycznych) • pakiet 18: 2 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw laserów medycznych) • pakiet 19: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw laserów medycznych) • pakiet 20: 2 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw urządzeń do hydrochirurgicznego opracowywania ran) • pakiet 21: 2 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw urządzeń do opracowywania mikrografów) • pakiet 22: 31 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw uzdatniaczy i sterylizatorów wody) • pakiet 23: 1 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów KTG) • pakiet 24: 5 750,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw autoklawów) • pakiet 25: 10 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw autoklawów) • pakiet 26: 10 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw autoklawów) • pakiet 27: 750,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw zgrzewarek, sterylizatorów) • pakiet 28: 25 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw myjek) • pakiet 29: 5 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw myjek do endoskopów) • pakiet 30: 17 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw videogastroskopów) • pakiet 31: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw mikroskopów) • pakiet 32: 3 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów USG) • pakiet 33: 5 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw lamp operacyjnych, stołów operacyjnych, kolumn anestezjologicznych) • pakiet 34: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw lamp do fototerapii) • pakiet 35: 22 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw łóżek szpitalnych, foteli, wózków do przewozu chorych) • pakiet 36: 37 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do mierzenia ciśnienia, laryngoskopów, przyrządów ssących, inhalatorów, termometrów, regulatorów tlenu, próżni) • pakiet 37: 1 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw sprzętu okulistycznego) • pakiet 38: 1 250,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw sprzętu stomatologicznego) • pakiet 39: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw analizatorów glukozy) • pakiet 40: 6 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw destylarek, wirówek, pił do cięcia gipsu, spirometrów, aparatów do elektroterapii) • pakiet 41: 3 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw urządzeń do rozmrażania osocza) • pakiet 42: 2 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów elektrochirurgicznych) • pakiet 43: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów elektrochirurgicznych) • pakiet 44: 16 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw wiertarek ortopedycznych, zestawów do artroskopii, pomp uciskowych) • pakiet 45: 4 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw pojemników do sterylizacji) • pakiet 46: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw urządzeń do badania słuchu) • pakiet 47: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do kriochirurgii, rektoskopów) • pakiet 48: 4 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatury histopatologicznej – mikrotomy, procesory tkankowe) • pakiet 49: 2 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów elektrochirurgicznych) 2) dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia specjalisty przeszkolonego w zakresie urządzeń medycznych pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego – (dotyczy pakietów nr 24, 25, 26) 3) dysponowanie co najmniej jedną osobą (serwisant / inżynier serwisu), która legitymuje się posiadaniem dokumentów świadczących o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania konserwacji urządzeń medycznych, kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia przeglądów technicznych i napraw danych urządzeń medycznych przez co rozumie się dokumenty wystawione przez producenta sprzętu zaświadczające o odbyciu przeszkolenia z serwisowania danego sprzętu – (dotyczy pakietu 1, 2, 5,6,7,18,19,30,44,48,49).

W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże: 1) że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum: 1 zamówienie na usługi serwisowe dotyczące przeglądów i napraw sprzętu medycznego i aparatury medycznej o wartości każdej usługi (w ramach jednej umowy) nie mniej niż: • pakiet 1: 62 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do znieczulania, monitorów funkcji życiowych, inkubatorów, respiratorów) • pakiet 2: 6 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do znieczulania) • pakiet 3: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw defibrylatorów) • pakiet 4: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw defibrylatorów) • pakiet 5: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw respiratorów i urządzeń do ogrzewania pacjenta) • pakiet 6: 3 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw respiratorów) • pakiet 7: 7 750,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw respiratorów, inkubatorów, stanowisk do resuscytacji) • pakiet 8: 2000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw kardiomonitorów) • pakiet 9: 2 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw rejestratorów Holter) • pakiet 10: 6 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw pomp infuzyjnych) • pakiet 11: 3000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw pulsoksymetrów) • pakiet 12: 2 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów EKG, EEG) • pakiet 13: 7 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatury rentgenowskiej) • pakiet 14: 14 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do rozbijania kamieni ESWL) • pakiet 15: 2 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do termoterapii) • pakiet 16: 1 750,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do urodynamiki) • pakiet 17: 2 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw laserów medycznych) • pakiet 18: 2 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw laserów medycznych) • pakiet 19: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw laserów medycznych) • pakiet 20: 2 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw urządzeń do hydrochirurgicznego opracowywania ran) • pakiet 21: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw urządzeń do opracowywania mikrografów) • pakiet 22: 31 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw uzdatniaczy i sterylizatorów wody) • pakiet 23: 1 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów KTG) • pakiet 24: 5 750,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw autoklawów) • pakiet 25: 10 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw autoklawów) • pakiet 26: 10 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw autoklawów) • pakiet 27: 750,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw zgrzewarek, sterylizatorów) • pakiet 28: 25 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw myjek) • pakiet 29: 5 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw myjek do endoskopów) • pakiet 30: 17 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw videogastroskopów) • pakiet 31: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw mikroskopów) • pakiet 32: 3 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów USG) • pakiet 33: 5 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw lamp operacyjnych, stołów operacyjnych, kolumn anestezjologicznych) • pakiet 34: 3 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw lamp do fototerapii) • pakiet 35: 22 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw łóżek szpitalnych, foteli, wózków do przewozu chorych) • pakiet 36: 37 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do mierzenia ciśnienia, laryngoskopów, przyrządów ssących, inhalatorów, termometrów, regulatorów tlenu, próżni) • pakiet 37: 1 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw sprzętu okulistycznego) • pakiet 38: 1 250,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw sprzętu stomatologicznego) • pakiet 39: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw analizatorów glukozy) • pakiet 40: 6 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw destylarek, wirówek, pił do cięcia gipsu, spirometrów, aparatów do elektroterapii) • pakiet 41: 3 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw urządzeń do rozmrażania osocza) • pakiet 42: 2 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów elektrochirurgicznych) • pakiet 43: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów elektrochirurgicznych) • pakiet 44: 16 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw wiertarek ortopedycznych, zestawów do artroskopii, pomp uciskowych) • pakiet 45: 4 500,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw pojemników do sterylizacji) • pakiet 46: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw urządzeń do badania słuchu) • pakiet 47: 1 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów do kriochirurgii, rektoskopów) • pakiet 48: 4 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatury histopatologicznej – mikrotomy, procesory tkankowe) • pakiet 49: 2 000,00 zł brutto (w zakresie przeglądów i napraw aparatów elektrochirurgicznych) 2) dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia specjalisty przeszkolonego w zakresie urządzeń medycznych pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego – (dotyczy pakietów nr 24, 25, 26) 3) dysponowanie co najmniej jedną osobą (serwisant / inżynier serwisu), która legitymuje się posiadaniem dokumentów świadczących o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania konserwacji urządzeń medycznych, kwalifikacjach niezbędnych do prowadzenia przeglądów technicznych i napraw danych urządzeń medycznych przez co rozumie się dokumenty wystawione przez producenta sprzętu zaświadczające o odbyciu przeszkolenia z serwisowania danego sprzętu – (dotyczy pakietu 1, 2, 5,6,7,18,19,30,44,48,49).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-19, godzina: 09:00,
branża Medyczna
podbranża serwis, naprawa
kody CPV 50420000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin