Przetarg 6425301 - Usługi serwisu sprzętu medycznego. Znak sprawy ZP-PN/57/18...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6425301 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-21
przedmiot ogłoszenia
Usługi serwisu sprzętu medycznego. Znak sprawy ZP-PN/57/18
Numer referencyjny: ZP-PN/57/18

1. Przedmiotem zamówienia są us
ługi serwisu sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo–cenowy - Załącznik nr 4, będący integralną częścią specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500283083-N-2018 z dnia: 2018-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-29, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500290033-N-2018 z dnia: 2018-12-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-29, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-10, godzina: 12:00
branża Medyczna
podbranża serwis, naprawa
kody CPV 50400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin