Przetarg 10618396 - WIW.DA.272.12.2024 - Sukcesywny zakup odczynników...

   
Analizuj Zamówienie 10618396 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-12
przedmiot ogłoszenia
WIW.DA.272.12.2024 - Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Op
olu

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 1: Sukcesywny zakup odczynników – krążki antybiotykogramowe. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.1 do SWZ.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 2:Sukcesywny zakup odczynników - odczynnik Kovacs-a i testy biochemiczne. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.2 do SWZ.

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 3: Sukcesywny zakup odczynników - testy biochemiczne, antybiogramy, test Api. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.3 do SWZ.

Część 4: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 4: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych – jednorazowego użytku. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.4 do SWZ.

Część 5: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 5: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych – końcówki do pipet. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.5 do SWZ.

Część 6: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 6: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych – jednorazowego użytku. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.6 do SWZ.

Część 7: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 7: Sukcesywny zakup odczynników. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.7 do SWZ.

Część 8: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 8: Sukcesywny zakup odczynników. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.8 do SWZ.

Część 9: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 9: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych – materiały i płyny do dezynfekcji. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.9 do SWZ.

Część 10: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 10: Sukcesywny zakup odczynników – alkohol, barwniki. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.10 do SWZ.

WIW.DA.272.12.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00369904/01 z dnia: 2024-06-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-20 09:00
Po zmianie:
2024-06-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-20 09:30
Po zmianie:
2024-06-21 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-07-19
Po zmianie:
2024-07-20


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00373467/01 z dnia: 2024-06-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-21 09:00
Po zmianie:
2024-06-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-21 09:30
Po zmianie:
2024-06-24 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-07-20
Po zmianie:
2024-07-23


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00378171/01 z dnia: 2024-06-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-24 09:00
Po zmianie:
2024-06-25 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-24 09:30
Po zmianie:
2024-06-25 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-07-23
Po zmianie:
2024-07-24
branża Medyczna, Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne, weterynaria - materiały
kody CPV 24950000, 33696300, 33696500, 33698100, 38400000, 38437000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin