Przetarg 7148876 - Wybór osób prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7148876 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-11-11
przedmiot ogłoszenia
Wybór osób prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikaj
cych z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Numer referencyjny: WZP.271.1.133.2019.KM
Część 1 – dotycząca wyboru osób prowadzących terapię logopedycznąPrzedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca osób, które przeprowadzą terapię logopedyczną z dziećmi.Zakres zadań Wykonawcy:1. prowadzenie terapii logopedycznej, której celem jest stymulowanie rozwoju mowy dziecka, kształtowanie prawidłowej mowy pod względem gramatycznym, fonetycznym i leksykalnym, a także zapobieganie zaburzeniom mowy i ich usuwanie;2. dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć;3. opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opartego na diagnozie;4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;5. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji z rodzicami/opiekunami w zakresie pracy z dzieckiem;6. identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu;7. monitorowanie i opisywanie na bieżąco zajęć i postępów w kartach terapii dziecka;8. uzupełnianie arkusza obserwacji zajęć uwzględniając postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka;9. udzielanie rodzicom/opiekunom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka;10. prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
Część 2 – dotycząca wyboru osób prowadzących rehabilitację dla dzieci.Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca osób, które przeprowadzą zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi.Zakres zadań Wykonawcy:1) prowadzenie rehabilitacji, której celem jest rozwijanie i przywrócenie utraconych funkcji ruchowych oraz podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;2) dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć;3) opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opartego na diagnozie;4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;5) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji z rodzicami/opiekunami w zakresie pracy z dzieckiem;6) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu;7) monitorowanie i opisywanie na bieżąco zajęć i postępów w kartach terapii dziecka;8) uzupełnianie arkusza obserwacji zajęć uwzględniając postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka;9) udzielanie rodzicom/opiekunom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka;10) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
Część 3 – dotycząca wyboru osób prowadzących terapię psychologiczną.Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca osób, które przeprowadzą terapię psychologiczną z dziećmi.Zakres zadań Wykonawcy:1) prowadzenie terapii psychologicznej, której celem jest wspomaganie funkcjonowania dziecka w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju;2) dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć;3) opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju Dziecka, opartego na diagnozie;4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;5) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji z rodzicami/opiekunami w zakresie pracy z dzieckiem;6) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu;7) monitorowanie i opisywanie na bieżąco zajęć i postępów w kartach terapii dziecka;8) uzupełnianie arkusza obserwacji zajęć uwzględniając postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka;9) udzielanie rodzicom/opiekunom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka;10) prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna
kody CPV 85312120
forma przetarg inny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin