Przetarg 7075240 - Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 1 200...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7075240 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-10-09
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 1 200 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań w projek
cie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy UMB Numer referencyjny: AZP/261/U/24/SI/04/2019
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 1 200 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zawiera Załączniki nr 3 do SIWZ - wzór umowy.3. Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem do wykonania usługi:— analiza celowanej proteomiki do 1 200 próbek osocza lub surowicy z wykorzystaniem technologii Proximity Extension Assay (PEA), obejmującej identyfikację multipleksową wybranych białek określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz białek dla których ma zostać wykonana celowa identyfikacja.4. Warunki realizacji zamówieniaa) Wyniki analiz powinny być dostarczone dla Zamawiającego w formie elektronicznej, obejmując znormalizowany poziom ekspresji dla każdego białka i każdej próbki oraz pliku obejmującego wyniki kontroli jakości oraz informacje dotyczące procentowej detekcji białek we wszystkich próbkach.b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie do dnia 20 grudnia 2019. Przez wykonane badanie rozumie się w pełni zarejestrowane wszystkie wymagane wyniki opisane powyżej przez Zamawiającego i dostarczone w formie elektronicznej (e-mail).
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin