Zlecenie 7195619 - Wykonanie badań składu chemicznego 12 receptur suplementu...

   
Analizuj Zamówienie 7195619 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-29
przedmiot zlecenia
Wykonanie badań składu chemicznego 12 receptur suplementu wspierającego proces fermentacji metanowej w biogazowniach wraz z ana
lizą obrazową. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do wykonania badań składu chemicznego 12 receptur suplementu wspierającego proces fermentacji metanowej w biogazowniach wraz z analizą obrazową w ramach realizowanego projektu ,,Opracowanie innowacyjnego suplementu wspierającego proces fermentacji metanowej z jednoczesnym enzymatycznym rozkładem hemiceluloz SUPLEFARR na rzecz inteligentnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego” Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań składu chemicznego 12 receptur suplementu wspierającego proces fermentacji metanowej w biogazowniach wraz z analizą obrazową.
Badania należy przeprowadzić w zakresie składników podstawowych (odżywczych: żelaza, cynku, sodu, niklu, molibdenu, kobaltu, potasu, miedzi) oraz niebezpiecznych (szkodliwych: rtęci i ołowiu) techniką mikroskopii elektronowej połączonej z detekcją jonów metali spektrometrem EDX.
Badania muszą być przeprowadzone przez rzetelnego i niezależnego Wykonawcę, którego specjalizacja, doświadczenie i kwalifikacje pozwalają na profesjonalne wykonanie badań;

Na każdym etapie wykonywania badań Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca powinien stosować wytyczne Zamawiającego;
Badania należy przeprowadzić w terminie do 15 stycznia 2020 r;
Usługę uznaję się za wykonaną z chwilą przekazania Zamawiającemu wyników badań;
Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na wykonanie całości zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin