Zlecenie 7353463 - Wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość...

   
Analizuj Zamówienie 7353463 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-25
przedmiot zlecenia
Wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wy
lotami na terenie Miasta Kalisza.
1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Dwukrotne w ciągu roku (w okresie wiosennym oraz jesiennym) pobranie próbek i wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wylotami
Wykonanie badania wód opadowych i roztopowych należy przeprowadzić zgodnie z:
1/ Ustawą Prawo ochrony środowiska,
2/ Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,
3/ Ustawą Prawo wodne.
3. Zakres opracowania obejmuje w szczególności:
1/ opracowanie raportów z przeprowadzonych badań oddzielnie dla badań wykonywanych w okresie wiosennym oraz w okresie jesiennym,
2/ wyniki badań należy opracować z uwzględnieniem pkt. 3.1/ osobno dla każdego z wylotów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich reprezentacji, oraz w tabeli zbiorczej jako oddzielne opracowanie,
-niezbędne dane potrzebne do opracowania wyników a wynikające z pozwolenia wodno - prawnego zostaną przekazane po przystąpieniu Wykonawcy badań do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. opracowanie przedmiotu zamówienia należy przygotować w formie papierowej oraz elektronicznej (format PDF).
branża Laboratoria, Ekologia, środowisko
podbranża ekspertyzy, prognozy, usługi laboratoryjne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin