Przetarg 7537098 - „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7537098 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-16
przedmiot ogłoszenia
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”
Numer referencyjny: Zp3/20

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonani
e instalacji fotowoltaicznych, poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, montaż paneli fotowoltaicznych na dwóch budynkach należących do Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz wykonanie koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej. Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych przewidziany jest na powierzchni dachowej budynków w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji pokrywczo-termicznej stropodachu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540114927-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-01, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-08, godzina: 09:00
branża Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna, projekt OZE
kody CPV 9332000, 45200000, 45261215, 45300000, 45453000, 71000000, 71323100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin