Zlecenie 6641024 - Wykonanie pomiarów batymetrycznych jeziora w związku z...

   
Analizuj Zlecenie 6641024 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-03-13
przedmiot zlecenia
Wykonanie pomiarów batymetrycznych jeziora w związku z realizacją zadania Rozbudowa rowu melioracyjnego w Zbąszyniu etap kolej
ny
Minimalne wymagania sprzętu pomiarowego i oprogramowania:
1) Echosonda hydrograficzna
- dwu częstotliwościowa 33 i 200 kHz
- szerokość wiązki przetwornika 200 kHz maksimum 10stopn.
33 kHz maksimum 30stopn.
- dokładność pomiaru: - 1.0 cm ± 0.1 % głębokość - 200 kHz;
- 0.1 m ± 0.1 % głębokość - 33 kHz;
- częstotliwość próbkowania minimum 10 Hz
2) System pozycjonowania GPS RTK
- dokładność pozioma (RMS): 1 cm 1 ppm;
- częstotliwość próbkowania minimum 10 Hz
3) Czujnik SVP (sound Velocity Profiler) profilu rozkładów prędkości dźwięku w wodzie
Do dokładnej kalibracji echosondy pionowej
- zakres: 1300-1600 m/s;
- rozdzielczość: 0.1 m/s;
4) Kompensator Heave/Roll/Pitch wahań pionowych, bocznych i wzdłużnych.
- dokładność 0.1 stopnia dla Roli i Pitch oraz ±5 cm dla Heave
- częstotliwość próbkowania minimum 20 Hz
- kompensacja platformy pomiarowej
5) Oprogramowanie do kalibracji systemu pomiarowego, akwizycji oraz postprocessingu danych batymetrycznych.
6) Oprogramowanie CAD do opracowania planu batymetrycznego, wyliczenia powierzchni oraz objętości kubatury urobku do wyczerpania.
Projekt techniczny
1) Pomiar batymetryczny:
- odległość między profilami co 3 m
- pomiar głębokości do izobaty 0.5 m
- pomiar za pomocą echosondy dwu częstotliwościowej 200 kHz i 33 kHz;
- kompensacja wahań pionowych, bocznych i wzdłużnych platformy pomiarowej.
- dowiązanie do państwowego układu wysokościowego Kronsztadt86;
- każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów kalibracja echosondy pionowej, pomiar pionowego rozkładu prędkości dźwięku w wodzie
- od brzegu do izobaty 0.5 m pomiar uzupełniający za pomocą systemu GPS RTK (profile pomiarowe co 10 m, pikiety pomiarowe co 5 m)
2) Opracowanie danych:
- skala mapy: 1:500
- konwersja do wskazanego przez zleceniodawcę układu współrzędnych;
- cięcie izobat co 1 m;
- wkartowanie aktualnej linii brzegowej oraz przebiegu roślinności wynurzonej;
3) Dostarczenie bezpośrednio do odbiorcy:
- Planu batymetrycznego - 3 ark, plik PDF, CAD;
- Dane pomiarowe XYZ w formacie ASCII
- Raportu z kubatur - 3 ark, plik PDF;
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin