Przetarg 7401433 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7401433 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-25
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Pa
rku Krajobrazowego i Lednickiego Parku Krajobrazowego
Numer referencyjny: ZPKWW/1/2020

Celem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu po przeprowadzeniu wymaganych konsultacji projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Lednickiego Parku Krajobrazowego”.
Zakres prac koniecznych do realizacji zamówienia określa:
art. 20 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-dy (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 16114 z późn. zm.);
§ 14 do § 18, § 33 i § 34 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku (Dz.U. Nr 94 poz. 794) określającego tryb sporządzania projektu planu ochrony, zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu, tryb dokonywania zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 4 do SIWZ
Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz dotychczasowych opracowań, wyników badań i prac inwentaryzacyjnych, przeprowadzonych na obszarze objętym opracowaniem.
branża Ekologia, środowisko
podbranża ekspertyzy, prognozy
kody CPV 90712400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin