Przetarg 8063197 - Wykonanie robót budowlanych: 1 Pierwoszyno Kosakowo gmina...

   
Analizuj Zamówienie 8063197 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-04-06
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych:
1 Pierwoszyno Kosakowo gmina wiejska ul. Józefa Krause - nr dzial.: 71/88
Wykonanie robót: Wplec
enie w istn. pętlę kabla nn 0,4kV złącza kablowego dla
potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami
mieszkalnymi, dz.nr 71/90 w m.Pierwoszyno, gm.Kosakowo, ul.Krause 12, na
podstawie WP-P/20/080070.
sprawa ZN/2941/3232MZI/2021/1901765
2 Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Kormorana 65 nr dzial.: 0011-2576
Wykonanie robót: Wymiana istn. złącza kablowego 0,4kV dla potrzeb zasilania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz.nr 2576 w m.Gdynia, gm.Gdynia,
ul.Kormorana 65, na podstawie WP-P/20/069208.
sprawa ZN/2945/3232MZI/2021/2100885
3 Pierwoszyno Kosakowo gmina wiejska ul. Czereśniowa - nr dzial.: 24/20
Wykonanie robót: Wymiana istn. złącza kablowego 0,4kV dla potrzeb zasilania
budynku technicznego, dz.nr 24/20 w m.Pierwoszyno, gm.Kosakowo,
ul.Czereśniowa, na podstawie WP-P/20/077419.
sprawa ZN/2946/3232MZI/2021/2100886
4 Dębogórze Kosakowo gmina wiejska ul. Piwna - nr dzial.: 237/8
Wykonanie robót: Wymiana istn. złącza kablowego 0,4kV dla potrzeb zasilania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, dz.nr 237/8 w
m.Dębogórze, gm.Kosakowo, ul.Piwna, na podstawie WP-P/20/067579.
sprawa ZN/2947/3232MZI/2021/2100887
5 Rumia Rumia gmina miejska ul. Żwirowa 6A nr dzial.: 0019-222/3
Wykonanie robót: Budowa linii kablowej nn - 0,4kV w oparciu o dokumentację
projektową nr 2/311/2020, dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego
w m.Rumia, gm.Rumia, ul.Żwirowa 6A, dz. nr 222/3.
sprawa ZN/2942/3232MZI/2021/2001839
6 Mosty Kosakowo gmina wiejska ul. Deszczowa - nr dzial.: 1138/12
Wykonanie robót: Wymiana istn. złącza kablowego 0,4kV dla potrzeb zasilania
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz.nr 1138/12 w m.Mosty, gm.Kosakowo,
ul.Deszczowa, na podstawie WP-P/20/074166.
sprawa ZN/2943/3232MZI/2021/2100591
7 Rumia Rumia gmina miejska ul. Zbożowa - nr dzial.: 0001-50/8
Wykonanie robót: Wymiana istn. złącza kablowego 0,4kV dla potrzeb zasilania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz.nr 50/8 w m.Rumia, gm.Rumia,
ul.Zbożowa, na podstawie WP-P/20/060626/2.
sprawa ZN/2944/3232MZI/2021/2100641
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin