Przetarg 7566319 - „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na...

   
Analizuj Zamówienie 7566319 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-07-02
przedmiot ogłoszenia
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020–2021” – V postępowa
nie Numer referencyjny: SA.270.2.5.2020
Wartość bez VAT: 3 157 606.75 EUR
Pakiet V 05.L.08 – leśnictwo: ŚwinoujściePrzedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozostałe prace z zagospodarowania lasu (w tym: zagospodarowania turystycznego, utrzymania obiektów melioracyjnych, turystycznych i edukacyjnych, dróg leśnych), pozyskania i zrywki drewna oraz ewentualną realizację zadań publicznych zleconych przez administrację państwową, do wykonania na rzecz Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 -2021.Rozmiar prac:Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 7 131Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w H: 2 122Prace ręczne w grodzeniach w NH: 539Prace ręczne w grodzeniach w H: 508Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 167Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w H: 431Prace mechaniczne w grodzeniach w H: 99Prace mechaniczne w rozdrabnianiu w NH: 180Prace w pozyskaniu drewna w NH i H: 21 985Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w H: 267Prace w zrywce drewna w NH: 1 923Dyspozycyjność w ochronie ppoż. M-C: 9Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy. Szczegółowy wykaz adresów leśnych na rok 2021 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu(w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
Pakiet VI 06.L.06 – leśnictwo: LubiewoPrzedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozostałe prace z zagospodarowania lasu (w tym: zagospodarowania turystycznego, utrzymania obiektów melioracyjnych, turystycznych i edukacyjnych, dróg leśnych), pozyskania i zrywki drewna oraz ewentualną realizację zadań publicznych zleconych przez administrację państwową, do wykonania na rzecz Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 -2021.Rozmiar prac:Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 5 238Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w H: 1 367Prace ręczne w grodzeniach w NH: 357Prace ręczne w grodzeniach w H: 512Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 101Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w H: 340Prace mechaniczne w grodzeniach w H: 86Prace mechaniczne w rozdrabnianiu w NH: 179Prace w pozyskaniu drewna w NH i H: 10 592Prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w H: 257Prace w zrywce drewna w NH: 909Dyspozycyjność w ochronie ppoż. M-C: 9Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy. Szczegółowy wykaz adresów leśnych na rok 2021 Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny okres realizacji prac. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu(w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin