Przetarg 7387976 - Wymiana 2 szt. wind osobowych SEGMENT A, WINDY W1 I W2 w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7387976 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-16
przedmiot ogłoszenia
Wymiana 2 szt. wind osobowych SEGMENT A, WINDY W1 I W2 w ramach zadania pn. „Wykonanie wymiany 4 wind w budynku PUW w Rzeszowie
przy ul. Grunwaldzkiej 15
Numer referencyjny: OA-XVI.272.7.2020

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana 2 szt. wind osobowych SEGMENT A, WINDY W1 I W2 w ramach zadania pn. „Wykonanie wymiany 4 wind w budynku PUW
w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15”. 2) Zakres robót określono szczegółowo w części B SIWZ. 3) Warunki prowadzenia prac zostały opisane w części C SIWZ. 4) Zamawiający wymaga 5 letniej rękojmi za wady, o której mowa w Kodeksie Cywilnym. 5) Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego, jednak istnieje możliwość stosowania materiałów/urządzeń równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych wskazanych w SIWZ – część techniczna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazana proponowanego rozwiązania równoważnego Zamawiający uznaje, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w specyfikacji technicznej – część B SIWZ. 6) Zamawiający wymaga zaoferowania przez każdego z Wykonawców co najmniej podstawowego okresu gwarancji tj. 3 lat. Istnieje możliwość zaoferowania gwarancji dodatkowej określonej w § 14 SIWZ, przez co można uzyskać dodatkowe 16 pkt w kryterium – dodatkowa gwarancja. 7) Przedmiot zamówienia będzie realizowany za pomocą osób opisanych w § 26 części A SIWZ. 8) Zamawiający, zgodnie z art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 z późn. zm.) przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikających z faktur będzie stosował mechanizm podzielonej płatności.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540057505-N-2020 z dnia: 2020-04-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-04-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-04-09, godzina: 10:00,
branża Windy i dźwigi
podbranża windy towarowe, osobowe, platformy
kody CPV 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin