Zlecenie 7507867 - Zakup antybiotyków w postaci proszku - 272020A Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7507867 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-29
przedmiot zlecenia
Zakup antybiotyków w postaci proszku - 272020A

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących antybiotyków w postaci pros
zku. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup antybiotyków w postaci proszku potrzebnych do realizacji zadań w projekcie nr POIR.01.01.01-00-0149/16 pn.: ,,Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w stadach drobiu” w ramach działania 1.1 „Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących antybiotyków w postaci proszku:
1. Amoksycylina w postaci trihydratu lub soli sodowej, wielkość opakowania 1 g
2. Potasu klawulanian, wielkość opakowania 1 g
3. Kolistyna sól siarczanowa, wielkość opakowania 1 g
4. Neomycyny siarczan, wielkość opakowania 5 g
5. Sulfametoksazol, wielkość opakowania 10 g
6. Trimetoprim, wielkość opakowania 1 g
7. Linkomycyna w postaci chlorowodorku, wielkość opakowania 1 g
8. Spektynomycyna w postaci siarczanu, , wielkość opakowania 1 g
9. Fenoksymetylopenicylina (penicylina V), wielkość opakowania 1 g
Ilość: po 1 opakowaniu każdego antybiotyku

Informacje dodatkowe:
• Termin ważności odczynników powinien wynosić minimum dwa lata od daty dostarczenia.
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę odczynników.
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
• Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33631400
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin