Zlecenie 7138368 - Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu...

   
Analizuj Zamówienie 7138368 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-06
przedmiot zlecenia
Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu obracania pacjenta szt. 3 oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z z
akresu obsługi

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem nowego (nieużywanego) systemu obracania pacjenta w ilości 3 szt., w tym wolnych od wad prawnych i fizycznych oraz praw osób trzecich oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi, w ramach Projektu pn.: Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenie do świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej Ośrodka Medycznego „Samarytanin” w Opolu, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10.00.00: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.01.00: Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałania 10.01.01: Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel zamówienia Zasadniczym celem Projektu jest poprawa efektywności i jakości świadczonych usług medycznych na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych w zakresie opieki paliatywnej. Cele bezpośrednie projektu to: 1) Wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów; 2) Poprawa jakości usług medycznych; 3) Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami; 4) Zwiększenie ilości oferowanych świadczeń; 5) Ułatwienie dostępu pacjentom do usług medycznych; 6) Wzrost liczby świadczonych usług medycznych; 7) Unowocześnienie zaplecza sprzętowego.
Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup 3 szt. systemów obracania pacjenta z przeznaczeniem dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej. Przedmiot zamówienia Jednym z zadań w ramach realizowanego Projektu jest zakup 3 szt. systemów obracania pacjenta z przeznaczeniem dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin