Przetarg 7195313 - Zakup i dostawy mebli ze stali nierdzewnej, mebli z płyty...

   
Analizuj Zamówienie 7195313 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-29
przedmiot ogłoszenia
Zakup i dostawy mebli ze stali nierdzewnej, mebli z płyty meblowej i innych artykułów dla potrzeb komórek szpitalnych.
Numer
referencyjny: ZP250/097/2019

Zakup i dostawy mebli ze stali nierdzewnej, mebli z płyty meblowej i innych artykułów dla potrzeb komórek szpitalnych.
Pakiet nr 1: Meble ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego dla Dzieci
Pakiet nr 2: Meble ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego dla Dorosłych
Pakiet nr 3: Regały i stoły robocze wykonane ze stali nierdzewnej
Pakiet nr 4: Regały magazynowe metalowe
Pakiet nr 5: Metalowe szafy ubraniowe (BHP)
Pakiet nr 6: Meble z płyty meblowej dla Kliniki Ortopedii Dorosłych
Pakiet nr 7: Meble z płyty meblowej dla OIOM Dzieci
Pakiet nr 8: Meble z płyty meblowej dla Anestezjologii
Pakiet nr 9: Meble z płyty meblowej dla Kliniki Reumatologii
Pakiet nr 10: Meble z płyty meblowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Pakiet nr 11: Meble z płyty meblowej dla Przychodni dla Dzieci
Pakiet nr 12: Meble z płyty meblowej dla Sekcji Statystyki Medycznej
Pakiet nr 13: Meble z płyty meblowej dla Centralnej Sterylizatorni
Pakiet nr 14: Meble z płyty meblowej dla Działu Ekonomicznego
Pakiet nr 15: Uniwersalny wózek sklepowo-biurowy
Pakiet nr 16: Wózek do transportu pacjentów
Pakiet nr 17: Wózek do przewożenia zwłok
Pakiet nr 18: Hydrauliczny wózek transportowy, 4-segmentowy
Pakiet nr 19: Wózek reanimacyjny
Pakiet nr 20: Wózek zabiegowy
Pakiet nr 21: Szafa lekarska
Pakiet nr 22: Stolik zabiegowy dwupoziomowy wykonany ze stali nierdzewnej
Pakiet nr 23: Wózki do worków foliowych wykonane ze stali nierdzewnej
Pakiet nr 24: Meble z płyty meblowej do pokoju Pielęgniarki Epidemiologicznej oraz Pracowni Fizjoterapii
Pakiet nr 25: Meble z płyty meblowej dla I Kliniki Pediatrii - Dzieci Młodsze
Pakiet nr 26: Meble z płyty meblowej dla Przychodni dla Dorosłych

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Meble ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego dla Dzieci
Meble ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego dla Dzieci

Część nr: 2 Nazwa: Meble ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego dla Dorosłych
Meble ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego dla Dorosłych

Część nr: 3 Nazwa: Regały i stoły robocze wykonane ze stali nierdzewnej
Regały i stoły robocze wykonane ze stali nierdzewnej

Część nr: 4 Nazwa: Regały magazynowe metalowe
Regały magazynowe metalowe

Część nr: 5 Nazwa: Metalowe szafy ubraniowe (BHP)
Metalowe szafy ubraniowe (BHP)

Część nr: 6 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla Kliniki Ortopedii Dorosłych
Meble z płyty meblowej dla kliniki Ortopedii Dorosłych

Część nr: 7 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla OIOM Dzieci
Meble z płyty meblowej dla OIOM Dzieci

Część nr: 8 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla Anestezjologii
Meble z płyty meblowej dla Anestezjologii

Część nr: 9 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla Kliniki Reumatologii
Meble z płyty meblowej dla Kliniki Reumatologii

Część nr: 10 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Meble z płyty meblowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Część nr: 11 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla Przychodni dla Dzieci
Meble z płyty meblowej dla Przychodni dla Dzieci

Część nr: 12 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla Sekcji Statystki Medycznej
Meble z płyty meblowej dla Sekcji Statystyki Medycznej

Część nr: 13 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla Centralnej Sterylizatorni
Meble z płyty meblowej dla Centralnej Sterylizatorni

Część nr: 14 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla Działu Ekonomicznego
Meble z płyty meblowej dla Działu Ekonomicznego

Część nr: 15 Nazwa: Uniwersalny wózek sklepowo-biurowy
Uniwersalny wózek sklepowo-biurowy

Część nr: 16 Nazwa: Wózek do transportu pacjentów
Wózek do transportu pacjentów

Część nr: 17 Nazwa: Wózek do przewożenia zwłok
Wózek do przewożenia zwłok

Część nr: 18 Nazwa: Hydrauliczny wózek transportowy, 4-segmentowy
Hydrauliczny wózek transportowy, 4-segmentowy

Część nr: 19 Nazwa: Wózek reanimacyjny
Wózek reanimacyjny

Część nr: 20 Nazwa: Wózek zabiegowy
Wózek zabiegowy

Część nr: 21 Nazwa: Szafa lekarska
Szafa lekarska

Część nr: 22 Nazwa: Stolik zabiegowy dwupoziomowy wykonany ze stali nierdzewnej
Stolik dwupoziomowy wykonany ze stali nierdzewnej

Część nr: 23 Nazwa: Wózki do worków foliowych wykonane ze stali nierdzewnej
Wózki do worków foliowych wykonane ze stali nierdzewnej

Część nr: 24 Nazwa: Meble z płyty meblowej do pokoju Pielęgniarki Epidemiologicznej oraz Pracowni Fizjoterapii
Meble z płyty meblowej do pokoju Pielęgniarki Epidemiologicznej oraz Pracowni Fizjoterapii

Część nr: 25 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla I Kliniki Pediatrii - Dzieci Młodsze
Meble z płyty meblowej dla I Kliniki Pediatrii - Dzieci Młodsze

Część nr: 26 Nazwa: Meble z płyty meblowej dla Przychodni dla Dorosłych
Meble z płyty meblowej dla Przychodni dla Dorosłych


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540266720-N-2019 z dnia: 2019-12-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 42
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 56 dotyczy wszystkich Pakietów od 1 do 26 (Załącznik I-informacje dotyczące ofert częściowych)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-09, godzina: 00:09,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-11, godzina: 10:00,
branża Medyczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Wyposażenie wnętrz
podbranża meble medyczne, meble i akcesoria, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 33192000, 34911100, 39130000, 39141100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin