Zlecenie 7322492 - Zakup odczynników chemicznych - 102020A Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7322492 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Zakup odczynników chemicznych - 102020A

Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych. Cel zamówienia Celem zam
ówienia jest zakup odczynników chemicznych, potrzebnych do realizacji zadań w projekcie nr POIR.01.01.01-00-0149/16 pn.: ,,Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w stadach drobiu” w ramach działania 1.1 „Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników:
- wodorofosforan sodu ( Na2HPO4), proszek, w ilości 3×250g
- diwodorofosforan potasu (KH2PO4), proszek, w ilości 3×250g
- węglan sodu (Na2CO3), proszek, w ilości 1×500g

Informacje dodatkowe:
• Termin ważności odczynników powinien wynosić minimum dwa lata od daty dostarczenia.
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę odczynników.
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 33696300
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin