Zlecenie 7322511 - Zakup sterylnych woreczków wykonanych z polietylenu -...

   
Analizuj Zamówienie 7322511 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Zakup sterylnych woreczków wykonanych z polietylenu - 032020D

Przedmiotem zamówienia jest zakup sterylnych woreczków wykonan
ych z polietylenu, nadających się do przechowywania oraz homogenizacji próbek ciekłych i stałych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup sterylnych woreczków wykonanych z polietylenu służcych do realizacji badań w projekcie nr POIR.01.01.02-00-0052/16 pn.: Innowacyjny preparat bakteriofagowo-probiotyczny zapewniający bezpieczeństwo mikrobiologiczne w hodowli drobiu w ramach działania 1.1 „Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace BR związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup sterylnych woreczków wykonanych z polietylenu, nadających się do przechowywania oraz homogenizacji próbek ciekłych i stałych.
Woreczki powinny posiadać zgrzewane brzegi, z dużym, białym polem do opisu, powinny być zamykane i otwierane za pomocą szczelnej, hermetycznej, metalowej taśmy zaciskowej oraz mieć pojemność:
• do 120 ml i wymiary nie przekraczające 185 mm x 75 m; ilość: 5 000 sztuk
• do 532 ml i wymiary nie przekraczające 230 mm x 115 mm; ilość: 2 000 sztuk
• do 710 ml i wymiary nie przekraczające 230 mm x 150 mm; ilość 2 000 sztuk
• do 1630 ml i wymiary nie przekraczające 300 mm x 190 mm; ilość 5 000 sztuk
• do 2041 ml i wymiary nie przekraczające 190 mm x 380 mm; ilość 1 000 sztuk

Informacje dodatkowe:
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę przedmiotu zamówienia.
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
TESTOWANIE: Spośród ofert spełniających wszystkie kryteria zapytania (ważność oferty, termin realizacji, opis zgodny ze specyfikacją podaną w zapytaniu) Zamawiający dokona wstępnego porównania ofert. Następnie zwróci się do Dostawcy/Dostawców, który/którzy złoży/złożą najtańszą ofertę na dany produkt, do przesłania 10 testowych worków z każdego rozmiaru w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją. Testowi zostaną poddane następujące parametry: szczelność produktu, wytrzymałość produktu w czasie homogenizacji.
Po przeprowadzeniu testów Zamawiający dokona ostatecznej oceny produktu.
W przypadku, kiedy testowany produkt nie przejdzie pozytywnie testów Zamawiający zwróci się do następnego z kolei Dostawcy, który złożył najtańszą ofertę, o przesłanie produktu
do weryfikacji.
• Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
branża Opakowania, Laboratoria
podbranża wyroby foliowe, materiały laboratoryjne
kody CPV 19520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin