Zlecenie 7194086 - Zamawiający planuje zrealizować projekt typu B+R pn....

   
Zamówienie 7194086 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-28
przedmiot zlecenia
Zamawiający planuje zrealizować projekt typu BR pn. System wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych na przenośnikach taśm
owych”. Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie produktu jakim będzie „Bezprzewodowy system detekcji temperatury krążników przenośników taśmowych”.

W związku z powyższym, Zamawiający zaprasza do składnia ofert na zaprojektowanie i wykonanie prototypu układu elektronicznego dla detektora temperatury w tym w szczególności:

1. Etap I składający się z elementów:
a) Zaprojektowanie układu elektronicznego detektora
b) Dobór podzespołów i projekt PCB
c) Zaprojektowanie układu zasilania bateryjnego
d) Wykonanie 5 szt. prototypowych płytek PCB
e) Ewentualne korekty prototypowych płytek PCB, zgłoszone na etapie ich testowania w Zakładzie Zamawiającego, zgodnie z uwagami wskazanymi przez Zamawiającego w protokole odbioru wykonanych testów.
2. Etap II polegający na wykonaniu 600 szt. prototypowych płytek PCB Cel zamówienia Zamawiający planuje zrealizować projekt typu BR pn. System wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych na przenośnikach taśmowych”, którego efektem będzie opracowanie bezprzewodowego systemu detekcji temperatury krążników przenośników taśmowych”. Przedmiot zamówienia Zamawiający planuje zrealizować projekt typu BR pn. System wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych na przenośnikach taśmowych”. Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie produktu jakim będzie „Bezprzewodowy system detekcji temperatury krążników przenośników taśmowych”.

W związku z powyższym, Zamawiający zaprasza do składnia ofert na zaprojektowanie i wykonanie prototypu układu elektronicznego dla detektora temperatury w tym w szczególności:

1. Etap I składający się z elementów:
a) Zaprojektowanie układu elektronicznego detektora
b) Dobór podzespołów i projekt PCB
c) Zaprojektowanie układu zasilania bateryjnego
d) Wykonanie 5 szt. prototypowych płytek PCB
e) Ewentualne korekty prototypowych płytek PCB, zgłoszone na etapie ich testowania w Zakładzie Zamawiającego, zgodnie z uwagami wskazanymi przez Zamawiającego w protokole odbioru wykonanych testów.

Realizacja punktu 1 służy wykonaniu prototypów płytek PCB bezprzewodowego detektora temperatury krążników przenośników taśmowych celem sprawdzenia ich przydatności do wykonania linii pilotażowej. Weryfikacja ich przydatności nastąpi w zakładzie Zamawiającego.


2. Etap II polegający na wykonaniu 600 szt. prototypowych płytek PCB
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji punktu 2 tj. dostawy 600 szt. prototypowych płytek PCB w przypadku braku pozytywnych wyników testów funkcjonalnych partii próbnej, na którą składa się 5 szt. prototypowych płytek PCB w z ewentualnymi korektami tych płytek. Weryfikacja osiągnięcia pozytywnego wyniku testów funkcjonalnych nastąpi w oparciu o protokół odbioru wykonanych testów, który będzie wskazywał zasadność techniczną realizacji drugiej części Zamówienia określonego w pkt. .2

Realizacja punktu 2 służyć będzie sprawdzeniu w warunkach eksploatacyjnych na wyznaczonym odcinku badawczym prawidłowości funkcjonowania elementów systemu detekcji temperatury krążników przenośników taśmowych w odniesieniu do zmiennych warunków atmosferycznych, zmiennych warunków pracy urządzeń radiowych, wpływu dynamiki pracy przenośnika taśmowego na wytrzymałość mechaniczną detektorów temperatury (wytrzymałość mocowań, szczelność urządzeń). Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu nastąpi na polu testowym jakim będzie dysponował Zamawiający.Wymagania przedmiotowe – specyfikacja techniczno – funkcjonalna zamówienia:

a) Układ elektroniczny detektora będzie kompatybilny z modułem ATSAMR34 firmy Microchip, na bazie którego powstało oprogramowanie służące do analizy temperatury i poziomu źródła zasilania detektora bezprzewodowego funkcjonujące w Zakładzie Zamawiającego,
b) Płytki PCB wyposażone w odpowiedni układ antenowy, kompatybilny ze wskazanym modułem MCU,
c) Pomiar temperatury za pomocą czujnika z wyjściem alarmowym i możliwością programowania progów o zakresie pomiarowym -40°C - 125°C,
d) Zasilanie urządzenia ze źródła bateryjnego (minimalny czas pracy detektora - 3 lata) wraz z układem monitorowania stanu źródła zasilania. Źródło zasilania połączone z płytką PCB za pośrednictwem złącza umożliwiającego jego wymianę ,
e) Załączenie zasilania detektora bez konieczności otwierania obudowy (obudowa typu IP67),
f) Płyta PCB wyposażona w złącza do programowania/serwisowania kompatybilne z modułem MCU i całym układem oraz w diodę/diody sygnalizujące włączenie zasilania,
g) Urządzenie musi zapewnić stabilną pracę w różnych warunkach atmosferycznych. Musi charakteryzować się wysoką odpornością na drgania i zmienne warunki pracy,
h) Maksymalne wymiary płytki: 30 x 50 mm (wymiary dostosowane do obudowy dostarczonej przez Zamawiającego),
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin